Děti musely prokázat své znalosti o Evropě – nejen zeměpisné, literární, dějepisné, ale i ze sportu. Například kdo umístí do slepé mapy správně významná pohoří, ostrovy, který spisovatel napsal Olivera Twista a z které země pocházel? V jakém sportu se proslavil Michael Schumacher a kterou zemi reprezentoval? Kde najdete Prater? V které zemi se platívalo drachmami? Takové a podobné otázky na děti čekaly.


U každé soutěže rozhodovala rychlost a správnost splnění úkolu, týmy bojovaly opravdu zarputile. Po vědomostní části čekal družstva jednotlivých „zemí" turnaj v sálové kopané, i zde se každý snažil vydat ze sebe to nejlepší.


A jak vše nakonec dopadlo? S naprostým přehledem zvítězil tým Nizozemí (žáci sedmé třídy), na druhém místě skončili shodně Angličané (jedno z družstev šesté třídy) a Španělé (družstvo osmé třídy), následovaní třetími Lucemburčany (žáky deváté třídy) a čtvrtými Italy (druhé družstvo šesté třídy).
Důležitější než celkové skóre ale bylo, že si děti zábavnou formou ověřily, co vše o Evropě vědí, a že se jim soutěžní dopoledne líbilo.

Jana Anděl Valečková