„Na znalost cizích jazyků klademe u nás ve škole skutečně velký důraz. Každodenní kontakt s rodilým mluvčím pomáhá dětem budovat sebedůvěru a sebejistotu při používání anglického jazyka a motivovat je k dalšímu studiu," uvedla k projektu Alena Kaĺavská, ředitelka školy. Lekce byly po celý týden přizpůsobeny věku žáků, tematicky byly zaměřené na běžný život kolem nás. „Děti si s lektorem povídaly o dnech v týdnu, školních problémech a učivu, aktivitách ve volném čase, počasí a podobně," upřesnila Alena Kaĺavská průběh výuky. Ta dodala, že zajistit rodilého mluvčího škole už poněkolikáté pomohla  agentura English Focus, finančně byl dotován z Operačního programu Jan Amos Komenský, projekt „Spolupráce, komunikace, kompetence“.

Žáci 3.–5. ročníku absolvovali celkem 30 hodin výuky, kterou označili jako přínosnou, inspirující a zábavnou. „Bylo to super,“ zhodnotil žák 4. třídy Alois Spurný. „Bavilo mě to, naučil jsem se nová slovíčka a snažil jsem se s lektorem domluvit anglicky. Nejlepší byly hry a soutěže. Doufám, že příští rok k nám zase  přijede,“ pokračoval ve chvalozpěvu. Sám lektor dle vyjádření ředitelky školy hodnotil spolupráci se žáky velmi pozitivně, chválil si jejich komunikativnost, vnímavost, ochotu spolupracovat a něco nového se naučit.