Dopoledne byl připraven projekt pro žáky druhého stupně školy. Během čtyř vyučovacích hodin si strašidelně vyzdobili své třídy, vyráběli dýňové lucerny a užili si veselého halloweenského sportování – zahráli si přehazovanou s dýní, házeli dýněmi na cíl, sráželi dýní kuželky… Všechny dýně použité při zábavném sportovním zápolení byly ušity z látky.

Odpoledne a podvečer patřily dětem, které navštěvují školní družinu. Žáci deváté třídy pro ně připravili v tělocvičně řadu soutěží – opičí dráhu, hod na kuželky (házelo se hadrovou dýní), skákání v pytlích… Nechyběla ani diskotéka, tradiční tanec s nafukovacími balónky či plesání v rytmu zumby. Když se zešeřilo, vydali se malí odvážlivci na stezku odvahy. Museli projít ztemnělou školou osvícenou pouze plaménky svíček a cestou je v některých učebnách čekaly úkoly, které museli splnit. Nad vším bděla strašidla – přestrojení žáci deváté třídy. Strašidla dohlížela na plnění úkolů, na to, že nikdo ve škole nezabloudí a také občas dělala lomoz, aby malým hrdinům nahnala strach.

Akce se vydařila, děti byly spokojené. Poděkování patří všem vyučujícím i žákům, kteří se na její organizaci podíleli.

Jana Anděl Valečková