„Základní škola Přimda získala dotaci v rámci 68. výzvy iROP na modernizaci tří učeben. Díky projektu Učíme se pro život byly modernizovány učebny přírodopisu, fyziky a chemie, vybudována nová učebna cizích jazyků a bezbariérové WC, do školy byl zároveň pořízen schodolez,“ informovala Deník učitelka přimdské školy Jana Anděl Valečková.

Do nových učeben pozvala škola děti ze základních škol v Rozvadově a v Hošťce. Jedná se vesměs o děti, které by měly po ukončení výuky na prvním stupni nastoupit právě do devítiletky v Přimdě, která je pro uvedené obce spádovou školou. Podívat se rovněž přišly předškoláci z Mateřské školy Přimda.

Návštěvy se ujali žáci vyšších ročníků, kteří připravili ukázkové hodiny.

Ukázkovou výuku si žáci z vyšších ročníků připravili pod vedením svých vyučujících. „Jednalo se o ukázku výuky v nových učebnách. Děti si díky novým mikroskopům mohly prohlédnout zajímavé preparáty v učebně přírodopisu, sestavit jednoduché filtrační zařízení, seznámit se s jednoduchými chemickými pokusy s vodou,“ popsala Valečková.

Kromě toho bylo možné rovněž vyzkoušet speciální výukové programy, zahrát si pexeso v angličtině či němčině, případně si pohrát s 3D malováním.

Ale nejen to, na řadu přišly i praktické pokusy, jako třeba výroba mýdel z glycerinu či turecká technika mramorování. „S oběma těmito aktivitami se naši žáci seznámili díky práci na projektech mezinárodní spolupráce a nyní své zkušenosti předali dál,“ uvedla dále vyučující.

Jak se návštěvy ze škol v Rozvadově a Hošťce, či ze školky v Přimdě, shodly, nové učebny i ukázkové hodiny se jim všem líbily. Děti už se těší na další návštěvu, která se připravuje.

„O spokojenosti dětí i učitelů svědčí i poděkování, kterého se nám od návštěv dostalo a jehož si velice vážíme,“ vyjádřila se Valečková s tím, že poděkování patří všem žákům sedmých až devátých ročníků, kteří program pro mladší kamarády připravili.