Děti využily sněhové nadílky pro své sochy. Před školou vznikala různá zvířata. Například had deváťáků měřil dokonce ke čtyřiceti metrům. U kostela vyrostl konkurenční kostelíček a za kostelem mávali křídly dva andělíčci. Mnoho staveb bylo inspirováno historií (třeba hora Říp). Na jiném místě zase lákalo nasednout do sněhového auta nebo vlaku. Všechny sochy a stavby ohodnotila čtyřčlenná porota. Na nejúspěšnější sněhové sochaře čekala sladká odměna a obdiv návštěvníků této výstavy pod širým nebem.

Jaroslava Pachlová