„Exkurzi připravili pracovníci Občanského sdružení Ametyst a trvala tři hodiny. Trasa byla dlouhá tři kilometry a nebyla fyzicky náročná. S pomocí spolužáků ji absolvoval i žák s vážným tělesným postižením,“ uvedl učitel Bedřich Zdráhal.

Při exkurzi se žáci seznámili s rostlinstvem a zajímavými obyvateli dubohabřin, díky kterým je lokalita zařazena do soustavy Natura 2000.

Žáci na trase plnili různé úkoly. „Na posledním stanovišti vyplnili pracovní list o brouku páchníkovi a v závěru své cesty dokonce brouka objevili, přestože je k vidění jen vzácně,“ zkonstatoval spokojeně Zdráhal.

Žáci si částečně doplnili své znalosti z přírodovědných předmětů. Učitelům i žákům se exkurze líbila, nelitovali námahy ani vynaložených finančních prostředků.