„Cílem projektu je zapojení metody CLIL, tedy využití cizího jazyka i v nejazykových předmětech, do různých vyučovacích předmětů,“ vysvětlila učitelka z přimdské školy Jana Anděl Valečková. „Projekt je dvouletý, žáci během něj budou tvořit různé výukové materiály, pracovní listy, videa a prezentace, které budeme následně využívat při vyučovacích hodinách,“ doplnila.

Zpestřením projektu budou společná setkání, která budou postupně hostit všechny zúčastněné země. První setkání školáků ze čtyř slovanských zemí se uskutečnilo nedávno ve slovenské Sliači. „Hlavní náplní byly zeměpis, matematika a výtvarná výchova, neboť garantem těchto předmětů je v projektu právě slovenská škola,“ uvedla dále Valečková s tím, že žáky čekaly nejrůznější matematické úkoly a výtvarné workshopy. Kromě toho poznali okolí Sliače a tamní turistické zajímavosti. Vyzkoušeli si i posezení v lavicích staré školy ve Španie Dolině a poznali některé tamní folklórní zvyky.

V letošním roce se přimdští školáci setkají se svými slovenskými, polskými a srbskými kamarády ještě jednou, a to v květnu v srbském Despotovacu.

Přimdská škola se do podobných projektů zapojuje už několik let a loni získala za tyto aktivity mezinárodní ocenění.

Tříkrálový koncert v podání mužského sboru s názvem Hlasoplet v Plané.
Mužský vokální sbor Hlasoplet pobavil Planou