Subjektivně, po vzájemné konzultaci, měli ohodnotit ve škole používanými známkami to, jak se podle jejich názoru město stará o kulturní a sportovní vyžití, o životní prostředí, veřejnou dopravu, či jak se jim líbí pomoc radnice přímo škole.

Nejlepší známku, kterou devítka v Černošíně radnici udělila, byla dvojka za životní prostředí. Další dvojkou ohodnotili deváťáci pomoc radnice škole. Nejhorší známka pak byla čtyřka, kterou obdrželo město za sportovní vyžití.

Trojkami oznámkovali žáci radnici za kulturní vyžití a za dopravní spojení. Trojka, slovně označovaná jako dobrá, pak vyšla také jako celkové hodnocení.

Deváťáci udělili mimořádnou pochvalu černošínským radním a zastupitelům za celkový vzhled města a za infopark.

Připomínku měli pouze jednu, a to na nedostatečně zařízené dětské hřiště.

„Více připomínek vůči radnici nemáme, takhle bychom to vysvědčení ponechali,“ okomentovali žáci deváté třídy černošínské školy dokument, který vyplnili, při předání.

K vysvědčení se vyjádřil starosta Černošína Miroslav Plincelner

„Vážení čtenáři, abych řekl pravdu, tak nevím z jakého konce a vlastně jak vůbec začít s komentářem k předloženému vysvědčení. Asi tím, že jsem neměl možnost z časových důvodů s tímto hodnocením seznámit členy zastupitelstva a proto reakce je jen moje soukromé stanovisko. Přiznávám, že nemám moc rád podobné akce z jednoho prostého důvodu, a to, že vyjadřují názor velice úzké specifické skupiny lidí. Ale na druhé straně je každá pochvala i kritika dobrá. Je motivující a dá se na ní stavět. Závidím výřečnost kolegům starostům, kteří si tohle kolečko už zažili. Celkové hodnocení – 3 – není vůbec špatné. Jsou věci, které můžeme podstatně ovlivnit a pozitivně nasměrovat. Naopak některé hodnocené oblasti jsou na nás všech. Spojil bych kulturní a sportovní vyžití jako velmi úzce na sebe navazující oblast. Nedovedu vyhodnotit co je zašifrováno a myšleno pod kulturním vyžitím naší mládeže. Jestli přemýšlím dobře, tak jsem docela rád, že i to průměrné kulturní vyžití není realizováno vždy ve stejné lokalitě a proto se průměrná devastace prostředí rozloží do většího území a následné škody nejsou tak velké a neodstranitelné. Naše mládež se baví svým přirozeným způsobem, který je mi mnohdy proti rozumu. Ale třeba to špatně chápu. Netuším, jakým směrem se vydat a jejich chybějící kulturu dostat do lepších známek. Nevěřím, že uměle vytvořená zábava pro dospívající děti bez jejich přičinění a zájmu o věc samou, bude přinášet úrodu.

Sportovní vyžití je ale tak trochu kapitola sama o sobě. Překvapuje mě negativní hodnocení. Ale je to opravdu věc pohledu. Problém nevidím v tom, že by naše mládež neměla možnost se v této věci realizovat. Chce to jen chtít něco dělat. Pokud nechci, tak zůstanu doma u počítače u akčních a bojových her a na ten sport nějak nezbude čas. Nechci připomínat víceúčelové sportovní hřiště, které je po celý den bezúplatně pro naši zlatou mládež k dispozici. Ono to hřiště má jednu chybu. Nemůžou se tam konzumovat alkoholické nápoje a nemůže se tam kouřit. A to už vůbec nemluvím o tom, že jsou tam pod dohledem. Prostě takový sport nebaví. Sportovní fotbalový klub Sokol Černošín marně hledá svoje žáčky a dorost, kteří by pokračovali v jejich zájmech a nadšení. A to nemluvím o možnosti hasičského zápolení ve sportovních disciplínách. Nevím, jak se využívá tělocvična a sportovní plocha v areálu horní školy. Někde je chyba.Asi nám tady chybí ti sportovci a ne možnosti. Opakuji se – věc názoru a pohledu.

Dopravní spojení není opravdu v Černošíně nic moc. Přestože město přispívá každý rok Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti nemalou částkou, je situace taková jaká je. V tomto případě je to opravdu jen o penězích. Za tři je dobrá.

Závěrem chci jen konstatovat, že celkový průměr – 3 – mě osobně celkem těší. Jistě máme co zdokonalovat a vylepšovat. Problémy se dají řešit, ale musí se o nich vědět a musí se o nich vést dialog. Jen tak se najde zlatá střední cesta a nebo ta nejlepší.

Miroslav Plincelner starosta města Černošín