Ve Vysvědčení našim radním posuzovali podle vlastních poznatků a pocitů kulturní a sportovní vyžití, péči o životní prostředí, zda je dostatečné dopravní spojení a jak radnice pomáhá škole. Mohli udělit mimořádnou pochvalu, či připojit připomínky a návrhy vůči radnici.

Školáci v Plané Na Valech podle udělených známek radnici příliš nešetřili.

Deváté A vyšel celkový průměr známek pro plánské radní na 3. Nejlépe dopadlo hodnocení sportovního vyžití, a to stupněm 2 až 3. Nejhůře pak je hodnoceno životní prostředí, a to trojkou až čtyřkou. Ostatní jsou trojky. Áčko nenašlo žádný důvod, za co udělit radnici mimořádnou pochvalu, ale také nemělo k práci radních žádné připomínky.

Dostatečnou s mínusem udělili žáci 9.B Základní školy Na Valech v Plané radnici za kulturní vyžití. V projektu Vysvědčení našim radním to je zatím nejhorší udělená známka. Dobře si ale vedla radnice v hodnocení pomoci škole, kde dostala známku 2+, dvojku udělili školáci také za životní prostředí. Celkově jim vyšel průměr 2,8. Mimořádnou pochvalu neudělili, ale našli několik připomínek. „Mělo by se postavit kulturní střediko. Líbil by se nám také lepší a větší park, chybí tady bazén a měl by se opravit skatepark,“ shodli se žáci 9.B.

Planá 9A
Planá 9B

K vysvědčení se vyjádřil starosta Plané Karel Vrzala

„Prohlédl jsem si známky, které nám, radním, na vysvědčení udělili žáci devátých tříd Základní školy v Plané Na Valech. Nejde o moc hezké vysvědčení, proto bych se chtěl i já k známkám vyjádřit, tak jako žáci polemizují o známkách svých.

Začnu známkami za pomoc radnice škole. Devátá B, která nás ohodnotila 2+, si jistě uvědomila, na rozdíl od deváté A, že město upravilo školní dvůr jejich školy, provedlo izolaci základů školní budovy, výměnu některých oken, zázemí tělocvičny atd.

Pokud jde o dopravní spojení, to město moc ovlivnit nemůže. Spojení je zajišťováno ČSAD a Českými drahami, město poskytuje jen finanční příspěvky.

Životní prostředí již radní svým způsobem ovlivní. Musím připomenout, že k ochraně životního prostředí město přispělo rekonstrukcí městské kotelny a podstatná část Plané je tak vytápěna spalováním biomasy, další část pak topí plynem. Tachovský okres má nejlepší ovzduší v republice. Chtěl bych také připomenout, že na to, jaké je ve městě životní prostředí, mají vliv nejen radní, ale i ostatní občané, mezi nimi i mládež, zejména pokud jde o čistotu veřejných prostranství, ukázněnost při odkládání odpadu.

Pokud jde o sportovní vyžití, mám za to, že v našem městě mají občané více možností než v řadě jiných obcí. Moderní stadion, hřiště na míčové hry s umělými povrchy, tenisové kurty, nafukovací halu a další. Stačí jen těchto příležitostí využít.

Nejvíce mě zaráží špatné hodnocení kulturního vyžití. Opravdu bych chtěl vědět, co si pod tím pojmem děti představují. Na řadě akcí, které jsou Městem, respektive jeho kulturním střediskem pořádány, mládež téměř nespatříme. Jde o koncerty, přednášky, návštěvy divadel, muzikálů, výstavy. Město také každý rok finančně podporuje Plánský Koupák tím, že platí vystoupení jedné hudební skupiny. Myslím, že akcí je dost, ale mládež o nich asi neví, nebo má možná představu, že Město bude raději pořádat techno párty, nebo diskotéky. To ale raději přenecháme jiným.

Samozřejmě, že ve všech oblastech života města se vždy dá něco zlepšit. Co se dá vykonat, to záleží mimo jiné na finančních možnostech.

Rád bych si s žáky devátých tříd o jejich představách popovídal. Rád je uvítám na plánské radnici, případně rád přijmu pozvání do školy.“