Ve Vysvědčení našim radním posuzovali podle vlastních poznatků a pocitů kulturní a sportovní vyžití, péči o životní prostředí, zda je dostatečné dopravní spojení a jak radnice pomáhá škole.

Žáci deváté třídy přimdské školy byli nejpřísnější v kapitole Kulturní vyžití. Zde udělili známku mezi trojkou a čtyřkou. Naopak jajo nejlepší se školákům jeví životní prostředí a pomoc radncie škole. Za tyto dvě položky obdrželo město jedničky. Méně vyhovující je pak dopravní spojení, za které žáci napsali trojku.

Devátá třída Základní školy Přimda byla první třídou v projektu Vysvědčení našim radním, která udělila radnici hned několik mimořádných pochval. Za nová okna v základní škole, za zrekonstruované náměstí, za víceúčelové hřiště, které je poblíž školy a za kluziště a stadion.

Připsali také několik konkrétních připomínek: „Do autobusové zastávky prší. Na budově základní školy by to chtělo opravit střechu, pod kterou zatéká. Měl by se rovněž uklízet sníh a rampouchy visící z bytových domů,“ vajádřili se žáci.

K vysvědčení se vyjádřil starosta Přimdy

„O některých známkách musím polemizovat. Oblast kultury – zde musím bohužel s naší mládeží souhlasit. Ani já nejsem s kulturním životem ve městě zcela spokojen. Pravdou je, že ve městě není kino. Jsem ale přesvědčen, že v dnešní době, kdy existují multikina a v blízkém Boru je kino, by na Přimdě využito nebylo.

Město je pořadatelem pouťové taneční zábavy, pořádá vánoční koncert, škola a školka další programy. Obec ale není zřízena za účelem vytváření zábavy, ale může iniciativu spolků a zájmových sdružení podpořit. Bohužel ve městě není nikdo, kdo by se stal tahounem v organizaci zábavy a různých zábavných akcích. Proto uvítám každou iniciativu, která povede k vylepšení této oblasti ve městě.

Mrzí mě ale dvojka z oblasti sportu. Myslím, že není tak malé město jako Přimda, aby mělo tolik sportovišť jako my. Musím ale bohužel podotknout, že sportovních klání se zúčastňují a sportoviště využívají jedni a ti samí žáci. Nevím co více by si mládež přála. Jen pro připomenutí – Přimda vlastní krytý plavecký bazén, který je propojen přímo se školou, víceúčelové hřiště, které je u školy a je k použití i veřejnosti, dvě fotbalová hřiště, přírodní kluziště, sjezdovku, městem prochází cyklistická stezka a naučná stezka.

Ve městě působí řada sportovních oddílů. Jsem přesvědčen, že zde má možnost každý si najít sport, který ho naplňuje a baví.

K hodnocení veřejné dopravy jen krátce. Tento problém bohužel obec ovlivnit nemůže. Již nyní přispíváme na veřejnou dopravu z rozpočtu města, abychom udrželi alespoň ty linky, které fungují nyní. Troufnu si říci, že lepší to v budoucnu nebude.

K připomínce žáků k zatékání do čekárny a rampouchům u bytových domů mohu pouze říci, že město odstraňuje rampouchy na svých objektech u ostatních toto musí řešit jejich majitel.

Čekárna je typizovaný přístřešek, který ale neslouží jako klubovna. Je třeba, aby se taky naše mládež podívala v jakém stavu čekárnu opouští, přesto, že ve vzdálenosti dvou metrů je odpadkový koš.

Vím, že není vše tak, jak by si naše mládež přála, ale ani z jejich strany není vše tak, jak bychom si přáli my. Proto budu rád, když mě spolu s radními pozvou mezi sebe, abychom mohli společně některé problémy odstranit a vylepšit.

Děkuji za provedené hodnocení a věřím, že do budoucna se povede vylepšit život ve městě ke spokojenosti všech obyvatel. Je ale třeba zdůraznit, že toto nemůžete očekávat pouze od zastupitelů, ale je nutné aby se do této činnosti zapojilo co nejvíce obyvatel, zejména těch mladších.

Zastupitelstvo jistě každou iniciativu rádo podpoří a bude nápomocno v její realizaci.“

Miloslav Kunt, starosta města