Ve Vysvědčení našim radním posuzovali školáci podle vlastních poznatků a pocitů jak vnímají kulturní a sportovní vyžití ve městě, péči o životní prostředí, zda je pro dojíždějící dostatečné dopravní spojení a jak radnice pomáhá škole.

Základní škola Mánesova ve Stříbře má dva deváté ročníky. Obě třídy hodnotily práci radnice v přísném měřítku, připojily rovněž komentáře. Ty si můžete přečíst na následujících řádkách.

ZŠ Mánesova, 9.A: Kulturní vyžití 2 (nejvíce si ceníme hudebních akcí, rádi bychom zlepšili promítání v kině, filmové trháky v dřívějších termínech). Sportovní vyžití 1 (chválíme soutěže, stěnu, beach, stadion, sportovní halu, celkově velký výběr sportů, ale chybí nám bazén a není dobře udržovaný led). Životní prostředí 4 (nelíbí se nám neuklízení po psech, nejsou lavičky v parku, centrum města je neupravené a hlavně se nám nelíbí solární elektrárny, chválíme množství popelnic k třídění, sběrný dvůr). Dopravní spojení 1 (zlepšili bychom autobusové spojení do menších vesnic – Lhota). Pomoc radnice škole 2 (rádi bychom rekonstrukci školy ze zadní strany a přilehlých pozemků, přestávky venku, velká pochvala za vycházení škole vstříc ve většině věcí). Celkové hodnocení 2. Mimořádná pochvala: Městské slavnosti. Připomínky: bazén, úklid po psech.

ZŠ Mánesova, 9.B: Kulturní vyžití 4 (negativa – kino, akce pořádají spíše spolky, líbí se nám – vánoční trhy, městské slavnosti, muzeum). Sportovní vyžití 1 (negativa – bazén, sauna, líbí se nám – stadion, cyklostezka, skatepark, terén pro motorky…). Životní prostředí 4 (negativa – park, cesty, skládka, solární panely, mlékárna – znečištění vod, stav silnic; líbí se nám – minoritské zahrady, třídírna odpadu). Dopravní spojení 2 (negativa – zbytečně dlouho spuštěné semafory; líbí se nám, že ve městě funguje MHD, ale přesto bychom měli připomínky k trasám a času). Pomoc radnice škole 3 (negativa – dvůr, fasáda; líbí se nám – finanční zabezpečení, spolupráce). Celkové hodnocení 3.

9.B
9.A

K vysvědčení ZŠ Mánesova se vyjádřil starosta Stříbra Miroslav Nenutil

Všichni žijeme v jednom městě ve stejném čase. Hodnocení deváťáků z „Mánesky“ je podstatně kritičtější než jejich kamarádů z Gagarinky. Ale takový je už život. Vždy záleží na úhlu pohledu i množství a kvalitě získaných informací. Někdy i na uspokojení nebo neuspokojení konkrétního požadavku (např. kino). Jako žák bych se bránil, kdybych byl jednou hodnocen špatně a třikrát dobře a výsledná známka by byla čtyřka. U „Mánesky“ jsme nejhůře dopadli v hodnocení životního prostředí. Mně se také nelíbí neukáznění „psíčkaři“ – v městě je poměrně hustá síť košů se sáčky právě pro psy, resp. jejich majitele. Strážníci ukládají pokuty, ale to by museli být vždy a všude. Tohle nespraví pokuty, ale ohleduplnost spoluobčanů. Ne náhodou si životní prostředí vytváříme sami. Napadá mi tady část textu známé písně: „… jaký si to uděláš, takový to máš!“ Lavičky v neupraveném parku schází záměrně. Jednak je park před úpravou a jednak jsou ničeny a slouží ve většině případů k pokuřování právě některých školáků! Celková úprava parku je oceněna na zhruba dvacet miliónů korun. Bez dotace to zkrátka nejde. V současné době máme zažádáno do dvou programů a čekáme, jak město uspěje. Nelíbí se ani fotovoltaické elektrárny. Musím dodat, že obě dvě leží na soukromém pozemku v částech města, které byly územním plánem určeny jako zóny pro průmyslový rozvoj. A nemohu si odpustit poznámku: když se v referendu rozhodovalo o větrných elektrárnách, jejichž rozmístění moho město ovlivnit, řada odpůrců energie „z větru“ prosazovala právě solární panely.

Naopak nejlépe radnice dopadla ve sportovní oblasti. Je vidět, že v „Mánesce“ je mnoho žáků, kteří sportoviště využívají a to je víc než správné.

A pro diskusi k dalším uvedeným tématům, stejně jako v případě „Gagarinky“, nabízím setkání s deváťáky. Na radnici jsem osmý rok a na besedu do této školy jsem nebyl pozván ani jednou. Sám nepatřím k těm, kteří se cpou i tam, kam nejsou zváni.

Miroslav Nenutil