Místní základní škola pro ně přichystala projekt s názvem „Škola nanečisto“, který obsahoval šest společných setkání. Při každé návštěvě se malí předškoláci pomocí her, připravených pracovních listů i prací s interaktivní tabulí seznámili s výukou a režimem ve škole. Vyzkoušeli si také jaké to je zasednout do školní lavice a plnit úkoly. Za odměnu je pak čeká vysvědčení, které si převezmou už příští čtvrtek. „Projekt „Škola nanečisto“ vznikl hlavně proto, aby se děti z místní mateřské školy seznámily s naší školou a poznaly její prostředí,“ řekla Deníku ředitelka Základní školy v Záchlumí Monika Slabyhoudková.

Děti z mateřinky základní školu navštěvují už od konce prvního pololetí, kdy se byly podívat na předávání pololetního vysvědčení a ve čtvrtek, kdy si převezmou vysvědčení projekt končí. „Během setkávání jsme si přáli, aby i rodiče věděli o čem si děti z mateřinky ve škole s paní učitelkou povídají a tak kromě úkolů, které plnily ve škole si je odnášely také domů. Při dalším setkání si pak úkoly společně zkontrolovaly a naučily se opět něco dalšího,“ doplnila ředitelka školy.

Projekt Škola nanečisto je jednou z více aktivit, které Základní škola v Záchlumí nabízí dětem i rodičům budoucích prvňáčků. Cílem je přilákat do malotřídní školy více dětí. „Stejně jako jiné školy v regionu bojujeme s malým počtem prvňáčků. Chtěli bychom proto rodičům i dětem ukázat, že naše prostředí je přátelské a jejich dětem dokážeme nabídnout kvalitní výuku,“ uzavřela Monika Slabyhoudková.