Jsou nezakryté a je to o to horší, že jsou plné smetí, dešťové nebo splaškové vody. Může se také stát, že cestou z hospůdky a za tmy klopýtnete a neštěstí je rázem na světě. Je dost možné, že vaše volání o pomoc nikdo neuslyší. Neštěstí s takovými nástrahami na vás nečeká jen v noci, ale i za světla. „Terén vypadá jako jen dosti porostlý, vběhne vám do trávy dítě, pes nebo volně žijící zvěř a je to. Spadne tam a pokud není nikdo na blízku, můžete o pomoc volat i dlouhé hodiny. Mluvím teď o konkrétním místě a tím je pozemek mezi prodejnou barev a prodejnou motorek v kasárnách," upozornil Deník jeden obyvatel z Tachova.

V neudržované a nesekané trávě je v zemi cosi plné vody. Podle pracovníků městského úřadu jde o tzv. klepadlo na tanky, které je přibližně osmnáct metrů dlouhé a tři metry široké. Jak je hluboké, to se nám nepodařilo zjistit, protože jsme neměli dostatečně dlouhý metr. Na dně voda vidět je, prostor je skutečně odkrytý, plný odpadků a značně hluboký. Na druhém konci pozemku je betonová skruž, která je také značně hluboká a tou protéká voda. Není jí sice moc, ale rozměry skruže jsou tak nešťastně úzké, že kdyby dovnitř sáhlo zvědavé dítko, už by se nemuselo zvednout zpět na zem.

Pokud zjistíte, že se nebezpečné místo nachází na soukromém pozemku, vyzvěte nebo požádejte vlastníka, aby vše zabezpečil. A to z toho důvodu, aby místo neohrožovalo své okolí. Jak máte totiž poznat, co komu patří a kde je soukromý pozemek, když místo není obehnáno plotem nebo označeno cedulí. „Ten, kdo upozorňuje na nebezpečná místa nebo stavby, se může obrátit na úřad a my vlastníka sami vyzveme, aby si svůj pozemek zabezpečil," informovala pracovnice městského úřadu Hana Vágnerová.

Stačí pracovníky pouze upozornit a oni už se k věci postaví čelem, záleží však na tom, komu místo patří. A ať už je to město nebo soukromník, volně přístupné místo svému okolí být nebezpečné nesmí a nemá.

Nebezpečné díry, do kterých mohl spadnout třeba člověk na procházce, se nedávno objevily také například v lese za Velkými Dvorci. „Bylo to na vodárenském zařízení, odkud někdo ukradl poklopy. Pak mohl do šachet snadno někdo spadnout," řekl Deníku Vladimír Šístek, vedoucí lesní správy Kolowratových lesů, na jejichž pozemcích se nebezpečné otvory nacházely. „Díry jsme zabezpečili dřevěnými deskami, aby do nich nemohl nikdo spadnout," dodal.

Překvapení v podobě neoznačených děr či malých jam mohou skrývat i lokality bývalých pohraničních rot. Několik takových se nachází třeba na území obce Rozvadov. „Ale v našem katastru už žádné neoznačené díry naštěstí nejsou. Když jsme pohraniční rotu přebírali do svého majetku, vše jsme překontrolovali a když se areál prodával, udělaly se takové terénní úpravy, aby se podobným případným nebezpečím předcházelo," sdělil Deníku starosta Rozvadova Bořivoj Vrabec.

Nebezpečí se ukrývá také v lese poblíž pobořeného kostela svaté Apoleny mezi Přimdou a Novou Vsí. Je tam několik jímek na vodu, do kterých podle svědků nemusí hrozit přímý pád, ale nebezpečí spočívá v tom, že když se někdo dostane dovnitř, může za ním zapadnout poklop a šance dostat se pak ven jsou mizivé. Ale někdy také díra v přírodě nemusí znamenat pouze nebezpečí. Naopak může přinést různá překvapení. Několik let badatelé věděli o pozůstatcích sklárny nedaleko Nové Knížecí Huti. Při jedné z brigád se v zemi vytvořil otvor, který se postupně zvětšoval a po odstranění nánosů zeminy odhalil unikátní technické zařízení, takzvanou Arnoštovu leštírnu.

Víte o nezabezpečených jámách nebo nebezpečných dírách na Tachovsku? Zašlete nám fotografie na: redakce.tachov@denik.cz s popisem místa.