Každý rok se na valné hromadě sejde vedení města, vedení městské, státní policie, kulturních organizací a dalších institucí, aby se poradili, jak budou městské slavnosti organizované a zajištěné.

„Museli jsme se poradit, jak budou slavnosti zajištěné. Jak bude zajištěný pořádek jak v dopravě, tak veřejný pořádek a úklid. Je tomu tak každý rok, zhruba měsíc před samotnými slavnostmi," prozradil starosta města Ladislav Macák.

Historické slavnosti se v Tachově konají od 15. do 17. srpna a v letošním roce je můžete navštívit bez vstupného. Je to naprostou novinkou, kterou jistě mnoho návštěvníků uvítá.

„Našel se sponzor, který poskytl finance a tím pádem se nemusí vybírat vstupné. Stal  se tedy spolupořadatelem," poznamenal starosta.
Lidé jsou za to rádi. „Tolik peněz, co jsme každoročně dali za slavnosti v Tachově jsme kolikrát nedali ani na výletech při dovolené. Jednou do roka je třeba si udělat radost a výlet. Mě ty peníze nemrzely, protože se mi vždy slavnosti líbily," řekla Jana Hřebcová z Tachova.

Oproti minulému roku se s klasickým programem může počítat. Vše bude při starém – těšit se můžete na průvod, stánky, prohlídky budov, tak večerní ohňostroj. Vedení města i další organizátoři slibují větší bezpečí pro přihlížející.

„Po šestnácti letech se stalo při ohňostroji neštěstí a došlo zde ke zranění. Doufám, že to bylo naposled a pevně v to věřím. Jedna z diskuzí byla ta, aby se zvýšil dohled nad dodržením bezpečné vzdálenosti," prozradil starosta.

To znamená, že organizátoři i policie důkladně dohlédnout na to, aby se za bezpečnostní pásku nedostal nikdo a hrozba nebezpečí, aby se minimalizovala.

Husitské slavnosti se konají každých pět let, v dalších letech jsou slavnosti historické. My se tedy můžeme těšit na ty Historické. Pořadatelem je Městské kulturní středisko v Tachově a zaměstnanci na programu pracují po celý rok.