Obě školská zařízení zřizoval Plzeňský kraj. Ten také rozhodl o jejich sloučení. Integrace měla v první řadě zabránit zrušení praktické (někdejší zvláštní) školy. Tu navštěvovalo rok od roku méně dětí. Některé z nich do Plané dojížděly a eventuální zánik školy by jim i rodičům přinesl nemalé problémy.

„Myslím, že to bylo správné rozhodnutí, které zachránilo existenci speciální školy, do které chodilo velmi málo žáků a hrozilo její uzavření. Přístup obou slučovaných škol byl velmi vstřícný a dané řešení považuji za ideální, ” hodnotí současný stav radní Plzeňského kraje pro oblast školství Jiří Struček.

Tou osobou, které z integrace obou institucí vyplynuly zcela nové pracovní úkoly a povinnosti, je ředitelka Sylva Kapolková. „Zatím to nedokážu plně zhodnotit, myslím, že k hodnocení pozitiv i negativ je zapotřebí delší časový odstup,” uvedla ředitelka.

Podle ní žádné zásadní změny ale nenastaly, obě školy fungují podle svých výukových programů. Toto období prvních dvou školních měsíců označila ředitelka za fázi, kdy se všichni vzájemně poznávají. Je to také doba sjednocování společných předpisů.

„Sloučili jsme agendu účetní, personální a mzdovou pod jeden ekonomický útvar. Bývalý ředitel základní školy se stal zástupcem ředitele pro teoretickou výuku. Učí na základní škole ale také na středním odborném učilišti,” uvedla ředitelka Kapolková.

Obě sloučená zařízení teď čekají první akce, které už budou organizovat jako jediný subjekt. „Tou první je naše tradiční vánoční výstava prací žáků. Na ní už budou prezentovat své výrobky společně s učni i žáci základní školy,” řekla ředitelka. Připravují také volby do společné školské rady. Ta se skládá ze zástupce zřizovatele, rodičů a zletilých žáků a třetím zástupcem je pedagogický pracovník.