Na úterý 8. října připravil už třetí díl, tentokrát s titulem Tachov ve dvou světových válkách. Zdrojem pro vyprávění i obrazový materiál mu je kniha Tachau, Geschichte einer deutschen Stadt in Böhmen in Wort und Bild, kterou dostal od tachovského rodáka v roce 1995. V podstatě jde o doslovný překlad této zajímavé knihy.

V prvním díle návštěvníky seznámil se začátky podnikání v Tachově. Na něj pak navázal díl druhý a ten nesl název Stavební vývoj Tachova. Třetí díl bude představen v muzeu Českého lesa v Tachově a věnován je tématu Tachov ve dvou světových válkách. „Jde o překlad knihy a součástí projekce budou také knižní reprodukce. Návštěvníci se dozví, jakým způsobem se Tachované podíleli na dvou světových válkách. Například cituji jednoho pamětníka z Tachova, který popisuje jeden strašlivý příběh z první světové války," přibližuje Tomšů, který při své překladatelské činnosti občas narazí na téměř nepřeložitelné termíny. Přesto posluchači nejsou o informace ochuzeni. „Občas se vyskytnou termíny, které není tak jednoduché přeložit. Nezná je například ani encyklopedie Wikipedie, jako některé při překladu části o stavebním vývoji Tachova a ty se pak musí popsat ze souvislostí."

Kdo se přijde v úterý podívat do muzea, prostřednictvím vyprávění a obrazů se ocitne i v problémových letech 1938–39. „Dramatická situace v Tachově je v knize střízlivě popsána. Přestože jejich (Tachovských Němců pozn.red.) pohled na ty roky je samozřejmě jiný. Pro ně byla Mnichovská dohoda vlastně vítězství tím, že bude zachován mír a nebude válka. Mysleli si, že dohodou se zachránil mír. Ale teroru se nesmí ustupovat a trest byl i pro ně strašný. Historii nepředěláme a je dobré vědět, jak události probíhaly v Tachově," popsal část z dílu věnovanému Tachovu ve dvou světových válkách.

Součástí promítání DVD bude bombový nálet ze 14. února roku 1945. „Je fotograficky dobře zdokumentován a lidé poznají, kde byly domy a dodnes chybí…"

Rudolf Tomšů má plán do budoucnosti. Seriálu se chce věnovat ve čtvrtém dílu pojednávajícím o kostelech v našem okresním městě. Kniha, ze které čerpá, dále obsahuje veliké množství informací o kultuře původního německého obyvatelstva v Tachově.

Zájemci o promítání a vyprávění jsou zváni v úterý 8. října do Muzea Českého lesa v Tachově, začátek je v 17.30 hodin.