Rozhodnutí by mělo nabýt účinnosti prvního září tohoto roku. Po sloučení obou organizací vznikne Základní škola a Mateřská škola se sídlem v ulici Petra Jilemnického.

V posledních čtyřech letech trvale klesá počet žáků. V tomto školním roce má speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči čtyřiadvacet dětí a do Základní školy Jilemnického dochází sto dvacet jedna žáků. „Sloučením obou škol do jednoho subjektu v žádném případě nedojde k omezení nabídky speciálního školství a ani ke snížení kvality poskytovaného vzdělávání, spíše naopak,“ sdělil radní pro oblast školství, mládež a sport Jiří Struček.

Podle něj některé děti ze speciální mateřské školy budou plnit povinnou školní docházku s největší pravděpodobností v systému speciálního školství.

„Výhodou sloučení je kromě posílení ekonomické stability subjektů i větší možnost spolupráce pedagogických pracovníků v oblasti speciálního školství obou škol a jejich eventuální vzájemná zastupitelnost,“ dodal radní .

Navrhované sloučení obou organizací není v rozporu se schváleným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje.

Stávající pedagogické sbory zůstanou zachovány a také výchovně vzdělávací nabídka nebude pozměněna.

Spojení by nemělo školám činit žádné potíže.

„Zatím nevíme určitě, zda nás sloučí. Ale pokud k tomu dojde, nebude nám to dělat žádné problémy. Je to z toho důvodu, že ředitelka mateřské školy odchází do důchodu a kraj řeší, co dál. Pokud sloučení projde, ředitelství zařízení bude u nás, v ulici Petra Jilemnického, a školka zůstane v budově, kde je nyní,“ sdělila Deníku ředitelka školy Lenka Hovězáková.

Rozhodující jednání krajského zastupitelstva, které se bude situací zabývat, se uskuteční 15. června.