Na začátek posledního školního dne se všechny třídy sešly v prostorách školního parku, aby si vyslechly několik slov z úst nové ředitelky školy Ilony Křížkové a také starostky města Kladruby Hany Floriánové. Poté dostala prostor třída deváťáků, pro které to bylo poslední společné setkání s celou školou. Ti ve svém vtipně připraveném vystoupení poděkovali všem učitelům, se kterými se po devět let ve škole setkávali a kteří se jim snažili předat do života co nejvíce informací, byli jejich vzorem, mnozí téměř kamarády. Neopomněli poděkovat ani bývalé ředitelce školy Ivetě Černé, všem kuchařkám a dalším pracovníkům školy. Svým následníkům, žákům osmé třídy, na závěr slavnostně předali Průkaz deváťáka, ve kterém vtipně shrnuli základní dovednosti, které by na konci deváté třídy měl absolvent mít, a přidali i bezpečnostní pokyny: nefackovat, neposmívat se a nepodceňovat.

Nové víceúčelové hřiště mohou  od středy využívat Kostelečtí.
Kostelec se pyšní novým víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem

Krátké představení dojalo třídní učitelku Radku Novou, ale i další pedagogy, slzy jen stěží skrývali i přítomní rodiče. „Je to zvláštní pocit, opouštět to tady. Pořád jsme se na to těšili, nakonec je nám především smutno,“ shodně jeden přes druhého líčili své emoce Deníku. Poté se vypravili na poslední pochůzku školní budovou, aby se následně přesunuli do obřadní síně městského úřadu, kde převzali svá závěrečná vysvědčení. „Myslím, že rozloučení se školou se deváťákům skutečně povedlo. Dnes zde končí i moje dcera a jsem přesvědčený, že na tento den bude vzpomínat po celý život,“ zhodnotil poslední školní den Václav Stahl.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo 22 deváťáků a mnohé doprovodili do obřadní síně i jejich rodinní příslušníci. „Ač jste o škole často smýšleli jako o svých nejhorších časech, věřte, že se vám po ní i zasteskne,“ řekla vycházejícím žákům ve svém projevu starostka města. Několik slov patřilo také nové ředitelce a poté následovalo předávání vysvědčení. Krom něj každý žák obdržel pamětní list, flash disk a zapsal se do pamětní knihy města. Ani zde žáci nezapomněli na svoji třídní učitelku a závěrem jí znovu poděkovali, předali obrovskou kytici s malým dárkem a každý z nich ji neváhal obejmout.