Kvůli velkému počtu dětí musela loni škola po dlouhé době otevřít o jednu první třídu navíc (do čtyř prvních tříd chodí 84 děti).

Podle ředitele Radka Červeného je to komplikace, která nahání pomyslnou husí kůži. „V současné době jsou silné populační ročníky, máme obavu, jestli budeme moci přijmout do školy všechny, kteří se k zápisu v pátek dostaví," vyjádřil se Deníku ředitel. „Loni jsme museli otevřít čtyři první třídy, čímž jsme prakticky vyčerpali prostorovou kapacitu školy. Zrušili jsme kvůli tomu kabinet, který dříve býval třídou. Teď už nemáme prakticky kam sáhnout," doplnil s tím, že ideální by bylo letos přijmout 75 dětí a otevřít tři první třídy.

Z toho důvodu se v Hornické rozhodli, že vytvoří kritéria pro přijetí dětí. „V případě převisu poptávky jsou připravena kritéria a tím prvním je přijímat děti ze spádového obvodu. Těch je podle matriky 36. Dalším kritériem v pořadí je přijmout děti, které měly loni odklad, dále děti zaměstnanců a děti, které mají na naší škole už sourozence," vyjmenoval ředitel. Žáci z jiných obvodů a obcí budou přijímáni podle pořadí u zápisu tak, aby nebyla překročena kapacita tří prvních tříd po 25 žácích. Ve výjimečných případech bude řešit žádosti o přijetí žáka ředitel školy individuálně.

V případě podobné situace jako před rokem by čtyři první třídy škola otevírala problematicky. K tomu by se musela vyřešit také personální otázka – loni přijala škola novou učitelku. „Měli jsme štěstí, jedna mladá paní učitelka, která se vracela na Tachovsko, se zrovna zeptala na místo, takže jsme ji mohli přijmout," uvedl Červený. „Sice říkám, jestli si trochu nefandíme, když máme strach, že přijde hodně dětí. Ale vycházíme ze zkušeností z loňska, kdy jsme měli spádových dětí kolem třiceti a nakonec jsme přijali osmdesát dětí. Nemám sílu odmítnout rodiče dětí, kteří k nám s důvěrou přijdou, odmítá se to hrozně těžko, proto jsme připravili ta kritéria."

Škola rovněž může přijímat žáky s omezením pohybu. Hornická je školou bezbariérovou a děti, které mají potíže s pohybem, bude přijímat i mimo pořadí či spádový obvod.

Svým žákům nenabízí Hornická jenom výuku, ale také bohatou mimoškolní zájmovou činnost. Spolupracuje hojně s Domem dětí a mládeže Mraveniště, který sídlí v podstatě hned za rohem. Kromě toho spolupracuje škola s další agenturou, která se jmenuje Kroužky a nabízí další aktivity. Lektory jsou v těchto zájmových kroužcích samotní učitelé a děti mají možnost navštívit jazykové, dovednostní, či pohybové kroužky, včetně informatiky pro nejmladší žáky.

Škola se snaží žákům nabídnout kvalitní zázemí, k čemuž pomáhají uzamykatelné skříňky, školní hřiště s umělým povrchem, dvě tělocvičny se zrekonstruovaným nejen povrchem. Stravování žáků je zajištěno v samostatné budově, která je s budovou školy propojena a žáci tak dojdou na oběd pohodlně tzv. suchou nohou.

K různým projekcím, prezentacím, besedám a dalším aktivitám slouží společenský sál, který v odpoledních hodinách využívá jedno oddělení družiny. Ostatně, školní družina má celkem pět oddělení, v nichž jsou děti rozděleny podle věkových kategorií.

Moderně vybavené jsou i první třídy. Nechybí interaktivní tabule. A hrací koutek. „První třídy se vždy nacházejí v prvním patře přístavby a vedle nich jsme zřídili hrací koutek. Je to právě proto, že děti jsou malé a přicházejí ze školky a když při hodině učitelka vidí, že jsou unavené a nesoustředěné, může je poslat odreagovat do hracího koutku, kde si odpočinou a zrelaxují," vysvětlil Červený.

V neposlední řadě se Hornická zapojila do projektu elektronická bezpečnost, kdy od Plzeňského kraje dostala dotaci 20 tisíc korun na vypracování projektu ke zvýšení bezpečnosti dětí na internetu.