Soud představil prostory po několikatýdenním zkušebním provozu. „Tuto místnost jsme vybudovali pro výslech zvlášť zranitelných obětí, což jsou vždy děti, dále pak osoby, které jsou postiženy fyzickým nebo mentálním handicapem a senioři,“ řekla předsedkyně soudu Michaela Řezníčková a dodala, že nová tachovská výslechová místnost je v republice zatím jediná, která je uzpůsobena pro děti a zároveň i pro seniory.

Doposud mohly soudy v kraji využívat výslechové místnosti zřízené v nemocnicích v Plzni a Klatovech, ovšem ta plzeňská byla loni zrušena. „Pro výslech zvlášť zranitelných obětí platí pravidla, že by se v prostředí, kde jsou vyslýchány, měly cítit příjemně,“ uvedla dále.

Tomu je podřízeno vybavení i vzhled nábytku a doplňků, včetně barev. „Jsou tady i různé herní prvky, aby vyslýchané dítě ztratilo případné zábrany, strach a snadněji navázalo kontakt s vyslýchajícím.“

Nové prostory v přízemí tachovského soudu, ve kterých byl předtím archiv, jsou plně bezbariérové a kromě samotné výslechové místnosti je v jejím sousedství ještě monitorovací. Tam je možné výslech, který snímají tři kamery, sledovat. „Výslech zvláště zranitelných obětí se může provádět pouze jednou v řízení. Proto je celý nahráván, zvukově i obrazově. Jsou tedy patrné reakce, výraz, a proto není třeba nikdy výslech opakovat,“ vysvětlila soudkyně s tím, že ve výslechové místnosti může být s dítětem pouze jedna osoba, v monitorovací místnosti pak vše sledují další osoby, včetně například sociálních pracovníků a dalších specialistů.

Náklady na vybudování se pohybovaly okolo 800 tisíc korun a hradilo je Ministerstvo spravedlnosti. „Pro mne to byla výzva,“ uvedla autorka konečné podoby místnosti Pavlína Filová. „Musela jsem spolupracovat s policejní psycholožkou a dalšími odborníky v oboru, aby měla místnost správné náležitosti,“ dodala.

Vietnamci slavili svátek dětí
FOTO, VIDEO: Vietnamci ve Svaté Kateřině slavili svátek dětí