Ota Ulč, který je plzeňským rodákem, vystudoval práva, na vojně sloužil u PTP, je známým spisovatelem, publicistou, cestovatelem a politikem. Ale navíc také v padesátých letech působil ve Stříbře jako soudce.

Nyní, po řadě let se přijel do Stříbra podívat a v rámci návštěvy uskutečnil besedu na radnici. Zájemci si mohli prohlédnout snímky z jeho dalekých cest a také se zeptat na cokoliv.

Stříbrské zajímalo, jaké případy v jejich městě coby soudce řešil, kam zde chodil a zda by připomněl nějaká známá jména.

Pan Ulč v mnohém překvapil, ač je mu úctyhodných 83 let, paměť má vynikající a na spoustu lidí si vzpomněl, i historku přidal. Závěrem rozdal i autogramy a povídal si s návštěvníky.

Martina Sihelská