„Přihlášená stavební díla budou zveřejněna až po úvodním zasedání odborné poroty soutěže,“ řekla tajemnice poroty Jana Rybárová.
Jasné jsou zatím kategorie, do kterých se mohly subjekty přihlásit: novostavby budov, rekonstrukce budov, dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství.

„Cílem soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje,“ uvedla Rybárová.
Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace, od architektonického pojetí až po řemeslný detail.

Dozvěděli jsme se, jaká jsou hodnotící kritéria: například architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos; kvalita a jakost stavebních prací; vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí; celkové prostorové a funkční řešení díla; začlenění díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů; délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům.

„Porota provede hodnocení stavby. Jestliže přihlášená stavba zasahuje do více oblastí, může porota rozhodnout o jiném kategoričním zařazení. Poté porota přistoupí k posouzení pro nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje,“ nastínila Rybárová.