Ještě před Vánocemi se ale uskutečnilo slavnostní zasedání tamního obecního zastupitelstva. Konalo se u příležitosti vyhlášení Vesnice roku na správním území Kostelce.

„Zasedání bylo spojeno s večeří, které se zúčastnilo okolo padesáti hostů. Byli to členové výborů a komisí, které pracují při zastupitelstvu obce, zástupci našeho sboru dobrovolných hasičů, mateřské školy, Sokola, rybářského spolku a Mysliveckého sdružení Tetřev Nedražice,“ vypočítala bohatou účast místostarostka Kostelce Dagmar Smolíková.
V rámci soutěže jsou vyhodnocovány osadní výbory a letos dopadlo hodnocení následovně: 1. místo patří Nedražicím, druhé Kostelci a Popovu, třetí příčku obsadil Ostrov u Stříbra.

Zástupci spolků a organizací převzali zvláštní ocenění za reprezentaci obce a práci s dětmi a mládeží.
Zastupitelstvo udělilo Čestné uznání Ladislavu Pechátovi staršímu za zásluhy o rozvoj kosteleckého sboru dobrovolných hasičů.
Večer před Štědrým dnem se v obci konal lampionový průvod, který skončil u ualtánu, kde divadelní skupina Divoch ze Stříbhra zahrála oživlý betlém.
Zapomenuto nebylo ani na drobotinu, pro kterou komise pro občanské záležitosti uspořádala taneční zábavu se skupinou Sonet Rock z Holýšova.
„Děti si při tanci pěkně zařádily a zasoutěžily při různých hrách. Domů odcházely moc spokojené a obdarované nejrůznějšími sladkostmi,“ vyhodnotila večer Dagmar Smolíková.

Poslední neděli starého roku si hasiči udělali zkoušku na Silvestra.
O půlnoci odpálili hasiči ohňostroj a popřáli si všechno nejlepší do nového roku.