K zadržení přívalových vod a zmírnění zavodnění kanalizace v místech pod nově budovanou hasičskou stanicí v Tachově. K tomu bude sloužit retenční nádrž, kterou včera smontovali a usadili za pomoci speciálního jeřábu pracovníci firmy z Lysé nad Labem. „Jde o betonovou nádrž složenou z několika dílů. Do retenční nádrže se vejde až sto kubických metrů vody,“ uvedl technický poradce František Novák. Betonové dílce přivezlo celkem osm kamionů. Vzhledem k situaci museli řidiči nákladních vozů na staveniště najíždět za asistence příslušníků městské policie, kteří se postarali o řízení dopravy na přilehlé komunikaci.

Vedle oválné nádrže, sloužící zejména k zadržování dešťové vody, bude v podzemí ještě jedna, menší kruhová s objemem padesát kubíků. „Ta bude sloužit, jako požární nádrž pro hasiče. Obě jsou umístěny šest metrů hluboko pod povrchem. Část nádrže se bude nacházet pod budoucím parkovištěm,“ vysvětlil hlavní stavbyvedoucí Jaroslav Kašpar.

Výroba, doprava a montáž nádrží se počítá jen na dny. „Jeden betonový dílec jsme schopní vyrobit za jeden den. Vlasní montáž na místě je pak také jednodenní záležitostí,“ konstatoval Novák a pověděl, jaká část práce je pro stavebníky nejnáročnější. „Nejsložitější je usadit jednotlivé dílce přeně vedle sebe tak, aby to vše pasovalo dohromady.“

Náklady na stavbu nové požární stanice v Tachově jsou vyčísleny na 80 milionů korun. Firma OHL ŽS Brno, divize 7 České Budějovice, která stavbu realizuje, vyšla z výběrového řízení jako vítěz na provedení požární stanice typu C1. Předpokládané dokončení stavby je koncem tohoto roku.