Pane předsedo, jaká je vlastně historie svojšínského Sokola?

Jeho činnost střídavě zanikala a zase vznikala. Období činnorodosti střídala éra nechuti a neschopnosti pracovat. Naposledy byla sportovní činnost Sokola obnovena před šesti lety.

Jaká sportovní odvětví svojšínský Sokol zahrnuje?

Vsoučasné době je to pouze kopaná. Rádi bychom ale, aby se ve Svojšíně rozšířila i další. Například aerobik nebo cvičení pro ženy.

Sportovní historie obce se tedy dotýká pouze fotbalu?

Dříve se tady aktivně i soutěžně hrával stolní tenis. Hráči ale zestárli a nebyl nikdo, kdo by je nahradil. To víte, mládí upřednostňuje počítače. Teď už se tady konají pouze turnaje pro neregistrované.

Jak funguje spolupráce s obcí?

Myslím si, že je na dobré úrovni.Vminulosti to ale tak vždy nebývalo. Chyběla totiž komunikace.Ato nejen ze strany obce, ale i Sokola.

Jste pro svoji činnost dostatečně finančně zabezpečení?

Vrámci možností, v souhrnu si ale myslím, že ano. Na toto téma s představiteli obce často diskutujeme a jsme rádi, že pro nás vždycky nějaké ty peníze uvolní.

Co sportovní zázemí Sokola?

Oproti minulosti, kdy tu prakticky nebylo nic, je zázemí poměrně slušné. Tedy typické pro vesnici. Máme nové kabiny, vyrostly kurty, které vedle občanů využívá také Sokol.

Jaký je ve Svojšíně zájem o sport?

Sportovat by chtěl každý. Občas ale někdo zjistí, že to není jenom zábava. Pak jeho zájem rychle uvadá. Umí si Sokol na sebe sám vydělat? Částečně ano, částečně námpřispívají sponzoři.

Co vás jako předsedu nejvíce trápí?

Nezájem o organizaci jako takovou. Potřebovali bychom nadšence ve věku osmnácti až pětadvaceti let, abynámpomohli organizaci táhnout.