V rámci projektu U vás na návštěvě jsme si s ním popovídali o historii a činnosti organizace.

Pane předsedo, ve kterém roce TJ Rozvadov vznikla?

Založena byla v 1986. V této době působila v místě jěště RH Rozvadov. Ke sloučení tělovýchovných organizací došlo v roce 1990.

Jaká sportovní odvětví ve své historii rozvadovská tělovýchovná jednota sdružovala a jak to vypadá v současnosti?

Původně tu byly volejbal, judo, šachy a základní rekreační tělesná výchova. Po sloučení TJ s RH pak ještě fotbal. V současné době zůstal už jenom fotbal.

Má rozvadovská mládež zájem o sport?

Rozvadovská mládež, především děti, má v podstatě o sport zájem. Žáci hrají okresní fotbalový přebor, někteří hrají také v jiných fotbalových oddílech, například v Tachově, Boru či Hošťce. Po dokončení rekonstrukce kurtu, v roce 2007, se také zvýšil zájem o tenis.

Jak se podílí TJ na kulturním životě v obci?

Pořadatelskou činností při Václavských slavnostech.

Jak vám obec vychází vstříc při schvalování vašeho ročního rozpočtu?

Spolupráce a vztahy TJ s obcí jsou na velmi dobré úrovni. Obec vychází vstříc při schvalování rozpočtu a potřebám TJ. V minulém roce byl na fotbalovém hřišti vybudován automatický závlahový systém a tím došlo k podstatnému zkvalitnění travnaté hrací plochy.

Má TJ vlastní zdroje finančních příjmů?

Ne. Tedy s výjimkou příspěvkových známek a dotací Okresního fotbalového svazu Tachov.