Především do záchrany areálu základní školy, do kterého zatékalo, investují v posledních letech peníze ve Starém Sedlišti. To nejhorší už má škola za sebou, v tomto volebním období se dodělávala střecha nad mateřskou školou a tělocvičnou a pavilon základní a mateřské školy.
Obci se podařilo na opravu střech školního areálu čerpat dotace z Havarijního fondu Plzeňského kraje, celkem to bylo 1,8 milionu korun. V souvislosti s rekonstrukcí zastřešení se dostalo i na obnovu podlahy v tělocvičně. Ta má úplně nový, moderní povrch, na který Sedliště získalo čtyři sta tisíc korun z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

Z krajského havarijního fondu se také podařilo získat finanční prostředky na opravu hřbitovní zdi. Ta se dělala na dvě etapy – první před dvěma roky a obec na ni získala čtvrt milionu korun. Letos se pokračovalo, tentokrát bylo čerpáno 150 tisíc korun, ovšem z Programu stabilizace a obnovy venkova.
K velkým investicím patří akce, která byla dokončena teprve nedávno a uplynulý víkend se předávala veřejnosti. Nad hasičskou zbrojnicí, v těsném sousedství obecního úřadu, byla vybudována přístavba, která poslouží nejen jako zázemí dobrovolným hasičům ze Starého Sedliště. Klubovnu budou využívat tamní spolky a organizace, i soukromé osoby k různým schůzím, oslavám a společenským akcím. Poskytnutá dotace na tuto přístavbu byla necelých devět set tisíc korun.

Investovalo se také do místních částí spadajících pod Staré Sedliště. Například v Úšavě bylo vybudováno dětské hřiště, zhruba půl milionu korun putovalo do osady Labuť pro potřeby veřejného a společenského života tamních obyvatel, obec navíc podporuje hasičské sbory, které jsou také v Novém Sedlišti a Labuti.

Mimo dotací se opravovaly některé místní komunikace, dále objekty ve vlastnictví obce, jako jsou klubovny a podobně. Podařilo se rovněž získat finanční prostředky na modernizaci sportovišť.

I když se řada věcí v tomto volebním období ve Starém Sedlišti vydařila, stále ještě zbývají některé resty. Například se nepodařilo dodělat kanalizační přípojky v části u nádraží. Nedostalo se také na opravu rezervoáru pitné vody ve Mchově, na rekonstrukci čekají některé chodníky a komunikace v Úšavě.

Obyvatele i radnici také mrzí situace v bytovkách, kde si lidé často stěžují na chování nepřizpůsobivých obyvatel. Obec Staré Sedliště má 1230 obyvatel, z toho samotné Sedliště 750 a kolem dvou stovek nepřihlášených, kteří bydlí právě v bytovkách. Obec s tím ale mnoho dělat nemůže, bytovky jsou v soukromém vlastnictví a majitelka, která ve Starém Sedlišti nežije, s radnicí nekomunikuje.