"Cenu udělila porota soutěže za rekonstrukci bývalé radnice na dům s pečovatelskou službou. Rekonstrukce, na kterou byla poskytnuta ministerstvem pro místní rozvoj dotace ve výši 3 milionů korun, byla provedena v roce 2019 a 2020 s celkovým nákladem 18 598 250 Kč," přiblížil kronikář Starého Sedliště Václav Hurych.

Cenu převzala na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje, které se konalo 13. srpna v Kařezu, starostka obce Jitka Valíčková. "Staré Sedliště bylo jedinou obcí okresu Tachov, která se letošního ročníku uvedené soutěže zúčastnila," poznamenal Hurych.

Zámek v Boru, který prochází rekonstrukcí, si oblíbili turisté z celé republiky

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.