Občané Starého Sedla se dočkali otevření obchodu s potravinami. Zdánlivě všední věc má pro místní lidi velký význam. Podle starosty Jiřího Novotného si obchod přála většina obyvatel, z minulosti byli na obchod zvyklí a postrádali ho. „Otevřený je od 2. května. Nachází se naproti obecnímu úřadu v budově bývalého hostince a jsou v něm k dostání základní potraviny,“ popsal starosta. Další novinkou v obci je plánované otevření knihovny. „Do konce června vznikne v prostorách zrušené mateřské školy. Máme bezdrátový internet a z Okresní knihovny v Tachově dostaneme kolekci knih, která se bude pravidelně obměňovat,“ říká Novotný. Radnice má rovněž nasmlouvanou spolupráci se čtyřmi osobami, které budou na provoz veřejné knihovny dohlížet. Radní se činili také pokud jde o investiční akce, připravili po formální stránce opravu místní komunikace od kostela v délce 230 metrů a získali na ni odtaci od Plzeňského kraje. „Přijde nám 200 tisíc korun,“ zmínil starosta obce. Obec sehnala peníze i na výměnu dopravního značení, díky členství v Dobrovolném svazku obcí Sedmihoří dostane proplaceno 20 tisíc korun ze 65 tisíc, které budou na výměnu značek zapotřebí. Poslední novinkou ve St arém Sedle je podle Novotného zpřísnění režimu při získávání dřeva z obecních lesů formou samovýroby. „Rozhodli jsme se kvůli lepší kontrole povolit samovýrobu v lesích jen tomu, kdo předloží povolení od odborného lesního hospodáře,“ zmínil Jiří Novotný. Obec obhospodařuje 264 hektarů obecních lesů. Nedávná vichřice Kyrill nadělala v lesích rozsáhlé škody. bylo nutné odtěžit 500 kubických metrů polomového dříví. Kalamita je podle starosty už odklizena.