V čele Cebivi působíte už řadu let, co vám tato funkce přinesla? Splnila vaše očekávání s nimiž jste do komunální politiky šel?

Do zastupitelstva obce jsem kandidoval z důvodu zlepšení životních podmínek v obci. Jsem místní rodák a k obci mám proto citovou vazbu. Některá má očekávání se splnila, některá ne.

close Ilustrační foto info Zdroj: Deník zoom_in Ilustrační foto

Ohlédnete-li se zpět, co se podle vás v Cebivi podařilo uskutečnit, na co můžete být právem hrdí?

Za doby mého působení ve funkci starosty jsme v součinnosti s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech v celé obci vybudovali nový vodovod a kanalizaci a zrekonstruovali čističku odpadních vod. Podařilo se nám zčásti opravit místní komunikace, před obecním úřadem vzniklo nově několik parkovacích stání. Postupně opravujeme budovy v majetku obce – kulturní dům s pohostinstvím, hasičskou zbrojnici a obecní úřad. Obec i její místní část Bezemín mají nový veřejný rozhlas a nové veřejné osvětlení. Pro děti bylo vybudováno a postupně doplněno hracími prvky dětské hřiště.

A je něco, z čeho jste naopak zklamaný, kde pociťujete, že se něco nepovedlo?

V devadesátých letech se nám nepovedla plynofikace obce, a to z důvodu nezájmu občanů. V loňském roce jsme opětovně zjišťovali zájem o zavedení plynu a tentokrát byl zájem velký. Bohužel z důvodu nedostatku financí není možné tento projekt v nejbližší době uskutečnit.

Letošní rozpočet Cebivi má ve výdajích něco přes šest milionů korun. Které největší investiční akce se v letošním roce v obci chystají?

Pro letošní rok je největší investiční akcí vybudování bezbariérového a bezpečného propojení obce pro pěší. Z Ministerstva pro místní rozvoj nám byla přiznána dotace v maximální výši 2,4 milionu korun. Předpokládaná částka na realizaci akce je 2,7 milionu korun. Dále bude letos pořízen dopravní automobil s přívěsem pro hašení pro JSDH Cebiv za zhruba 1,1 milionu korun. I zde jsme obdrželi dotaci od Ministerstva vnitra a Plzeňského kraje v celkové výši 750 tisíc korun. A nesmím zapomenout ani na první etapu revitalizace zeleně v obci. Ta bude probíhat během března a dubna letošního roku. Akce je vyčíslena na 855 tisíc korun, z toho částka ve výši 517 tisíc bude financována z dotace Ministerstva životního prostředí. V nejbližších dnech bude podána žádost o dotaci z programu PSOV PK 2021 – Projekty obcí na druhou etapu rekonstrukce budovy obecního úřadu a připravuje se také podání žádostí o dotaci na rekonstrukci rybníků v Cebivi a Bezemíně.

Pravděpodobně na všechny obce dolehly události kolem pandemie koronaviru. Jak konkrétně na Cebiv? Stalo se v obci v souvislosti s tím něco mimořádného?

Na základě vládního nařízení byl, tak jako na ostatních úřadech, omezen chod obecního úřadu. Pro veřejnost jsou úřední hodiny pouze v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. Pro místní obyvatele byla zajištěna zdarma desinfekce, seniorům byly distribuovány zdarma ochranné prostředky a obec ve spolupráci s místními dobrovolníky zajišťuje také pro seniory dovoz léků, případně potravin.