Do funkce jste nastoupil, jak se říká, jako do rozjetého vlaku. Co jste od toho očekával a jak se ta očekávání naplnila?

Já jsem vlastně od toho neočekával nic (smích), spíše jsem byl zvědavý, co tahle pro mě nová zkušenost obnáší. Říkal jsem si, že první rok ukáže, co je vlastně třeba.

I v zastupitelstvu je to vaše první volební období, takže se vlastně stále jakoby rozkoukáváte. Jste uvolněný starosta, nebo ještě máte svoje původní zaměstnání?

Jsem uvolněný. Předtím jsem pracoval na živnostenský list. Myslím, že i na takové malé obci je třeba se starostování věnovat na plno.

Co za tu dobu, co jste starostou, se vám už podařilo udělat? Jistě jste také navázal na něco už rozdělaného?

Jako rozpracované dílo jsem přebíral v Písařově Vesci rekonstrukci mostu na místní komunikaci na návsi. Rozjeli jsme také rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. Původní plán byl udělat kompletní nové veřejné osvětlení, ale kvůli covidu jsme se rozhodli rozdělit to na několik etap.

Je to jako v některých obcích, že jste měli lampy na sloupech ČEZu, který teď dává kabely do země, a proto musíte pořídit kompletní lampy nové?

Ne, my máme ve velké části obce už původní kabely v zemi. Jen jedna část obce má osvětlení na sloupech ČEZu. Pro rekonstrukci osvětlení jsme se rozhodli, protože životnost starých sloupů už končí, jsou na mnoha místech poškozeny, a je třeba je nahradit novými. V první fázi budeme dělat lampy na hlavní ulici, pak vzdušné vedení v jedné části obce. Další fázi budeme provádět příští rok na jaře.

Jaké jsou náklady?

Celkem na první etapu je vysoutěžená cena bezmála dva miliony korun.

Co dalšího máte v plánu?

Chystáme opravu chodníků u bytovek. Vlastníci bytovek v posledních dvou letech investovali do rekonstrukcí domů, my vybudujeme nové chodníky, protože ty původní už jsou také letité. V Písařově Vesci i v Lesné bychom chtěli ještě rekonstruovat povrchy některých místních komunikací. Ještě máme rozdělaný památník obětem pochodu smrti u hřbitova. Nechali jsme udělat bronzovou cedulku, která bude osazena na místo masového hrobu. To plánujeme na jaro příštího roku, kdy bude výročí pochodu smrti.

Teď jste hovořil víceméně o plánech na zbývající část letošního a na příští rok. Plánujete už něco na další nejbližší roky?

To je ve hvězdách, hodně také záleží na penězích. Rozpočet máme necelých deset milionů korun. Určitě bychom se chtěli více věnovat opravám místních komunikací. V plánu je také rekultivace parčíku na návsi, ploty kolem školy. V nepříliš dobrém stavu jsou také obecní zařízení, kde máme uskladněnou techniku na údržbu obce, tak to bychom také rádi napravili. Ale velkým projektem je obytná zóna, teď je rozpracovaná územní studie, která by měla být hotova do konce letošního roku. Část bude na pozemcích patřících obci, část na soukromých. Lokalita, kde by měly nové rodinné domky vyrůst, začíná pod hřištěm, kousek za zámkem (sídlo obecního úřadu – pozn. red.). Na obecních pozemcích by mělo být osm parcel, celkově má celá lokalita sedmadvacet parcel.

Bude tady zájem o stavební parcely?

Určitě, protože tu byla řada lidí, kteří nás oslovili, že by měli zájem, ptali se na parcely, proto chceme pozemky co nejrychleji připravit, abychom mohli těmto zájemcům vyhovět, parcely zasíťovat a vybudovat komunikace.

V Lesné funguje i škola a školka. Plánujete tam nějaké opravy, či úpravy?

V letošním roce ne, ale v dalším volebním období, pokud to bude možné, bych byl rád, aby se udělalo nové oplocení, jak už jsem zmínil. A pak máme v plánu upravit a rekultivovat dvorek.