Co bude letos pro obec největší prioritou?
Letos se pustíme do výstavby komunikace, která povede od rozvadovské pošty směrem ke Svaté Kateřině. Tato investice přijde na 2,6 milionů korun.
K tomuto účelu jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 2,2 milionu korun. Zbytek zainvestuje obec.

Rozvadov je u německých sousedů známý zdejšími hernami a kasiny. Kolik peněz přijde z jejich činnosti do obecní pokladny?
Řádově se dá hovořit o statisích korun. Kasina nám ale také přispívají na veřejný život, zejména na kulturu, sport a zeleň.

Ohledně čeho se na vás, jako na starostu, obyvatelé nejvíce obracejí?
To je široká škála věcí. Nejvíce se zajímají o nejrůznější investiční akce, možnost bydlení, nebo koupi pozemků na výstavbu rodinných domů.

Nabízí obec pracovní příležitosti?
Zatím se o ně lidé příliš nehlásí. I když práce by tu pro ně byla. Zejména v osadách při úklidových pracech, nebo v údržbě naučných stezek.

K Rozvadovu patří pět spádových obcí. Fungují tam osadní výbory?
Ne. Ale lidé z největších osad mohou své problémy řešit prostřednictvím zastupitelů, kteří vzešli z jejich řad. Navíc, jedenkrát měsíčně osady objíždím osobně a starám se o to, co jejich obyvatele trápí.

Je něco, co by se v obci mělo zlepšit?
Největším trnem v patě je nepořádek okolo kontejnerů. A to zejména v době před svozem odpadu.
Divím se tomu. Vždyť máme vlastní sběrný dvůr, kam mohou občané každý pátek komunální odpad vyvážet. Pokud jeden den v týdnu nestačí, jsme provozní dobu sběrného dvora připraveni rozšířit. Doposud ale o to nebyl ze strany občanů zájem.