Na co jste za dobu svého starostování ve Stráži nejvíce pyšný?

Na to, že lidé pochopili, že v soudržnosti se udělá nejvíc práce. Těší mne také, že zastupitelstvo projednává problémy městyse a jeho obyvatel velice konstruktivně. Na nějakou stranickost tady není místo.

Co bude v letošním roce největší prioritou městyse?

Priorit je hned několik. Generální oprava základní školy, výstavba dalšího bytového domu, výstavba bytové zóny a oprava místních komunikací. Nic není samosebou. Co se výstavby další bytovky týče, máme spoustu žadatelů o bydlení; na výstavbu bytové zóny už máme v územní řízení požádáno o stavební povolení pro jedenadvacet rodinných domů.

Také oprava komunikací není samoúčelná. Komunikace jsou v hrozném stavu. Nejvíce v našich osadách.

Jak je to ve Stráži s nezaměstnaností?

Bohužel, nezaměstnanost nám v jednom období mírně narostla. Bylo to dáno tím, že svoji činnost ukončily firmy v blízkosti Stráže. Potěšující je ale skutečnost, že většina lidí si dříve nebo později našla zaměstnání v okolních průmyslových zónách.

Co vy, jako starosta, a vaše vstřícnost k občanům?

Dveře ke mne jsou, samozřejmě v rámci mých časových možností, pro občany kdykoli otevřené. Vždy jsem připravený pomoci. Nejen já, ale i zastupitelé.

Co vás jako prvního muže radnice nejvíce trápí?

Zejména netečnost lidí k cizímu majetku. A hlavně závist a pomluvy.