V průběhu přátelského posezení seznámili členové bratrstva starostu se svojí činnosti od doby, kdy bylo oficiálně založeno. Za velmi krátkou dobu navštívil spolek mnoho významných hornických událostí u nás i v zahraničí. Zmínili mimo jiné, že bratrstvo bylo oceněno za svoji činnost předsedou Českého báňského úřadu Martinem Štenberkou Zlatou medailí. Starostovi města zároveň nastínili svoje plány a vize pro letošní rok. „Dostalo se nám slibu, že město bude spolek podporovat, což náš těší a vážíme si toho. Rozcházeli jsme se s příslibem dalšího setkání za rok, ale věřím, že se budeme vídat častěji, “ shrnul průběh schůzky velmistr bratrstva Karel Neuberger.

Na závěr schůzky starosta města obdržel od spolku pozornost ve formě slavnostní hornické sekery, diplomu, permoníka, šperku a CD ze setkání horníků v Banské Štiavnici.

Přípravě výstavy a focení makrosnímků se věnovali fotografové při první schůzce v letošním roce.
Stříbrský fotoklub připravuje výstavu