Paní starostko, kolik obyvatel má Staré Sedliště?

K jednatřicátému prosinci loňského roku to bylo 1108 obyvatel. Včetně čtyř spádových obcí, kterými jsou Labuť, Nové Sedliště, Úšava a Mchov.

Co patří letos mezi největší investiční priority obce?

Rekonstrukce bytů v bývalé škole. Původní rozpočet činil šest milionů korun z finančních prostředků obce. Těch akcí ale bude daleko víc. Za všechny bych jmenovala opravu střechy školy, výměnu oken v bytovce nebo opravu komunikací.

Má obec starosti s nezaměstnaností svých obyvatel?

Ani nám se tento problém nevyhnul. V obci působí firmy, které zaměstnávají většinu našich obyvatel. Bohužel musím konstatovat, že i tady dochází k propouštění. Důvodem je snižování výroby. V tomto ohledu úzce spolupracujeme s úřadem práce a došlo k navýšení možností zaměstnat lidi při na obecních pracích. Chceme ale zároveň, aby se nám zájemci o ně osvědčili.

Působí ve vašich spádových obcích osadní výbory?

Ne. Je to ale dáno tím, že každá obec má určeného zastupitele, který se o její problémy zajímá.

Ja vy sama se zajímáte o život v těchto obcích?

To je široká škála povinností. Ale hodně o tom vypovídá logo vašeho projektu, které se mi mimochodem velice líbí, protože obsahuje moje hlavní pracovní priority. Tedy zeleň, bydlení a památky.

Jaký je mezi lidmi zájem o zasedání zastupitelů?

Ve Starém Sedlišti na jednání zastupitelů dochází okolo patnácti občanů. Je to bohužel menší zájem, než v našich spádových obcích. Tam se výjezdních zasedání zúčastňuje dvacet až třicet občanů. Když porovnáme počet obyvatel, výsledek je pro Staré Sedliště docela smutný.

Jaké spolky a organizace působí ve Starém Sedlišti?

Tělovýchovná jednota, sbor dobrovolných hasičů, základní a mateřská škola, včelaři, myslivecká sdružení, sbor pro občanské záležitosti a letecko – modelářský klub.

Jaká je s nimi spolupráce?

Nebýt jich, tak se v obci skoro nic nekoná. Mohu směle říct, že spolky a organizace patří mezi moje nejbližší spolupracovníky.

Má obec nějakou raritu?

Jedna taková nás brzy čeká. Poprvé v historii budeme na zdejším obecním úřadě oddávat. Už teď jsem z toho hodně nervozní.

Vzkážete něco spoluobčanům?

Prostřednictvím Deníku děkuji lidem, kteří umějí podat pomocnou ruku, otevřít své dveře a pohostit tak, jak to venkovu dříve hodně slušívalo. Takhle si představuji život na vesnici.