„Zastupitelstvo mě uvolnilo od 1. listopadu loňského roku. Rozjeli jsme několik potřebných projektů, ve kterých žádáme o dotace. A protože žádosti o dotace vypracovávám sama, je potřeba se jim věnovat, což nebylo při vykonávání mého zaměstnání a ještě funkce starostky možné,“ vysvětlila Deníku starostka, která do konce října pracovala na obecním úřadu v sousední Prostiboři.

K projektům, do kterých se Staré Sedlo chce pustit, patří například rozsáhlá oprava budovy obecního úřadu. „Na budově je potřeba udělat celkové zateplení, novou kotelnu, výměnu tepelného zdroje, rozvodů. Žádost o dotaci máme podanou, někdy na přelomu ledna a února bychom se měli dozvědět výsledek,“ uvedla Svobodová s tím, že celkové náklady na rekonstrukci obecního úřadu se odhadují na 1,7 milionu korun.

Dalším projektem, na který zkouší obec získat dotaci, je vybudování nového dětského hřiště přímo ve Starém Sedle.

„Kromě toho se nám již podařilo zahájit opravu zpevněné komunikace mezi Racovem a Starým Sedlem. Některé práce se podařilo udělat již v prosinci, letos bychom měli pokračovat. O dotaci jsme požádali Plzeňský kraj,“ sdělila starostka. Obec nechává opravit na silnici mezi oběma vesnicemi ty nejvíce poškozené úseky, na něž se pokládá kompletní nový silniční povrch.

Další investice, které obec v letošním roce připravuje, jsou podle Svobodové drobnější opravy na obecních zařízeních, jako výměna okapů na kulturním sále, nátěry a podobně.