Karel Fišpera, starosta Stráže, rozeslal svým kolegům výzvu, aby se připojili k prohlášení, v němž žádají VZP o přehodnocení postoje ke stodské nemocnici.

„VZP pod záštitou pseudošetření ekonomických nákladů a z pochybných důvodů restrukturalizace a optimalizace lůžek v nemocnici hodlá od 1. ledna 2013 značně omezit zdravotnickou péči. Nemocnici to oznámila v srpnu. Za tímto omezením se skrývá úplné uzavření gynekologicko – porodnického a dětského oddělení a výrazné snížení lůžek na chirurgickém oddělení stodské nemocnice,” uvedl Fišpera.

Tato opatření by podle něj prakticky znamenala uzavření nemocnice ve Stodě. „Občané Tachovska by se tak vrátili do doby před deseti lety, kdy byla uzavřena nemocnice v Plané a pacienty z našeho okresu nechtěly přijmout žádné nemocnice,” doplnil.

Lékařská péče na Tachovsku je v současnosti nejhůře dostupná v celé republice. Rušení lůžek ve Stodu by situaci ještě zhoršilo. „Máme právo na kvalitní a dostupnou lékařskou péči jako všichni občané naší země a kategoricky nesouhlasíme s avizovaným omezováním lékařské péče,” píše se v prohlášení.

To zatím podpořila řada Fišperových kolegů. „Ohlasy jsou kladné, všichni si uvědomují, že dojezdové vzdálenosti by potom byly větší a nikdo neví, kam by pacienti z Tachovska potom patřily.Podepsané prohlášení chceme odevzdat počátkem října ve VZP,” doplnil Fišpera.

Podle ředitele stodské nemocnice Jiřího Sudy je plánovaný krok VZP křivdou páchanou na lidech z tachovského okresu. „Jestliže my jsme dnes schopni poskytovat akutní lékařskou službu prakticky ve všech oblastech, od ledna 2013 by opatření pojišťovny znamenala výrazné zhoršení a pokles kvality péče,” vyjádřil se Deníku.

Ředitel stodské nemocnice Deníku potvrdil, že nepodepsáním smlouvy s VZP by ukončilo činnost gynekologicko – porodnické oddělení, dětské oddělení a ubylo by také lůžek na chirurgii. „Nemocnice by pak nebyla schopna poskytnout odpovídající péči pro svůj spádový region, do kterého patří také Tachovsko,” uvedl Suda. „A výpadek by to byl tristní. Nejen po zdravotnické stránce, ale také z ekonomického hlediska. Znamenalo by to vážné ekonomické ohrožení nemocnice, která v současné době hospodaří velmi dobře,” řekl ředitel s tím, že kromě propouštění zaměstnanců, které by krok pojišťovny vyvolal, by byla ohrožena také samotná existence nemocnice.

K situaci se vyjádřila také VZP. „Od února jednáme průběžně se zástupci Plzeňského krajského úřadu o restrukturalizaci a optimalizaci lůžek v krajských nemocnicích. Ve spolupráci se zástupci zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jsme vytvořili pracovní skupinu a provedli analýzu jednotlivých nemocnic z pohledu dostupnosti a potřebnosti poskytované péče, územního hlediska, obslužnosti, průměrné doby hospitalizace, spektra a rozsahu poskytované péče, léčebných postupů a dosahovaných léčebných výsledků. Jedinou cestou jak zachovat ekonomickou stabilitu a kvalitu poskytování zdravotní péče, je restrukturalizace lůžkového fondu spočívající ve zrušení poloprázdných lůžkových oddělení a převedení možných oblastí péče do ambulantního režimu,” sdělila Deníku Martina Lomická, specialista marketingu a komunikace VZP v Plzni. „Výše zmíněné postupy jsou v jednání a v současné době nelze hovořit o konečných výsledcích,” doplnila.