„Toto setkání starostů obcí ležících při dálnici na obou stranách hranice má za cíl dohodnout se na společném postupu při rozvíjení této oblasti,“ řekl Jiří Kalista, radní Plzeňského kraje. „Toto dnešní setkání starostů chápu jako možnost vzájemně se mezi sebou poznat, informovat o možnosti vzájemné spolupráce. Například jak využít společně finančních prostředků z Evropské unie,“ představil svá očekávání na výsledek setkání Karel Fišpera, starosta Stráže. Jednání zahájili oba zastupitelé krajů, Jiří Kalista za Plzeňský kraj a Simon Wittmann za Zemský úřad Neustadt. Na otázku, zda od jednání starostů očekává nějaké konkrétní cíle, odpověděl zemský rada Simon Wittmann. „O tom, že budou konkrétní cíle, jsem přesvědčen. Nyní ale nechci předjímat. Malé obce se musí sdružovat, aby dosáhly hmatatelných výsledků,“ řekl Wittman. „Aby měl program přeshraniční spolupráce šanci na úspěch, musí splňovat čtyři kritéria: musí být společné plánování, realizace, financování a personální obsazení,“ dodal zemský rada. „Setkání napomůže tomu, aby lidé žijící podél dálnice o sobě věděli, uměli využít podnikatelských možností,“ řekl na zasedání stříbrský starosta Miroslav Nenutil.