Organizátoři nyní budou jednat s majitelem Lidového domu o zajištění vytápění objektu v době plesu. „Na členské schůzi Občanského sdružení přátel Tachova jsme otázku plesu projednávali a problém nastal, když za přítomnosti majitele sálu, doktora Popova, bylo konstatováno, že není záruka v zateplení sálu pro účastníky plesu. Proto naši zástupci do týdne vyhodnotí, zda je možné zajistit přijatelné zateplení sálu a za jakých finančních nákladů,“ řekl nám jeden z členů občanského sdružení, Karel Várka.

Do týdne sdružení rozhodne, zda se Starotachovský ples uskuteční, nebo ne. „V každém případě má přednost zdraví a přijatelná cena vstupného. Veřejnosti sdělí sdružení své rozhodnutí do 16. října,“ doplnil Várka. Členové Občanského sdružení přátel Tachova na úterní schůzi projednali kromě plesu svůj program a zvolilo předsedou J. Červeného. Uspořádat Starotachovský ples chce občanské sdružení především proto, že v současnosti nemohou společenské organizace uspořádat své plesy samy. Důvodem jsou podle sdružení značné finanční náklady.

„Proto jsou v občanském sdružení zástupci zahrádkářů, sportovců, chovatelů a dalších spolků,“ vysvětlil zástupce sdružení. Název Starotachovský si organizátoři vybrali, protože současný stav sálu Lidového domu je podle nich obdobný stavu v poválečných letech. „Žádné jednotné stoly, židle, bez ubrusů a hlavně nedostatečné vytápění. Po válce to byl normální stav, protože země i obce byly chudé,“ vysvětluje sdružení, které na schůzi také projednávalo možnost zapůjčení 350 židlí z Jízdárny.