„Tento program je elegantní v tom smyslu, že každoročně dorazí z ministerstva určitá částka až do úplněho ukončené obnovy,“ uvedla Ivana Osmiková z památkové péče. „V našem případě jde o částku kolem půl milionu korun, podílí se také město a každoročně tak postoupíme o kousek vpřed. Letos pokračujeme v odstranění statických poruch jihovýchodní poprsní zdi mostu, které bude provedeno až k mostní brance,“ řekla.

„V příštích letech bude přistoupeno k hydroizolaci mostu, jeho statickému zajištění a položení nové mostovky,“ nastínila další plány rekonstrukce nejstaršího a najznámějšího mostu ve Stříbře Ivana Osmiková.