Stavba za téměř čtyři a půl miliardy korun by měla přinést rychlejší a bezpečnější dopravu.
„Pro cestující projekt znamená zkrácení jízdní doby a díky vybudování několika podchodů také jednodušší a bezpečnější pohyb po stanicích a zastávkách,“ říká Jan Komárek, generální ředitel investora, kterým byla Správa železniční dopravní cesty.

Úpravy trati přinesou pro klasické soupravy zvýšení rychlosti až na 110 kilometrů v hodině. Dosud byla maximem devadesátikilometrová rychlost.
Cestující si prozatím zkrátí jízdu vlakem o minuty. Výraznější úspory času ale projekt podle Komárka přinese po dokončení úprav dalších úseků na trati Plzeň – Cheb. Mezi ně patří optimalizace tratí Stříbro – Planá a Planá – Cheb.
Dalším z cílů projektu bylo omezení hluku v okolí trati. K tomu mají přispět protihlukové stěny i výměna oken u domů, jejichž obyvatelé byli nejvíce postiženi.

Pro řadu cestujících, kteří trať využívají, bude završení prací znamenat konec cest náhradní autobusovou dopravou. „Nepřetržitá výluka skončila. Teď už budou v případě potřeby následovat pouze v jednotlivých dnech,“ dodává Komárek. Náhradní doprava stále pokračuje v úseku Stříbro – Planá.
Cestující už změnu zpozorovali a vesměs si ji pochvalují. „Musím říci, že ohlasy jsou dobré. Nejvíce oceňují především to, že vlak tolik nedrncá,“ sdělila Deníku jedna z pracovnic osobní pokladny ve stanici Stříbro.

Začátek stavby je na úrovni vjezdového návěstidla stanice Plzeň–Jižní Předměstí ze směru od Chebu, konec pak v úrovni vjezdového návěstidla stanice Stříbro ze směru od Plzně.

Jednou ze stěžejních částí projektu, který byl z jednašedesáti procent financován z Fondu soudržnosti Evropské unie, byla výstavba druhé koleje mezi stanicemi Kozolupy a Pňovany.

Mezi další součásti optimalizace patří měnírna a technologické objekty ve Vranově u Stříbra, spínací stanice Plzeň – Jižní Předměstí a také tři zcela nové mosty. Jedním z nich je i ten ve Vranově. Starý kamenný byl zcela odstraněn, nevyhovoval totiž provozu na dvoukolejné trati. Nahradila jej železobetonová konstrukce.

„Tranzitní železniční koridory zrychlují a zkvalitňují železniční dopravu. Jsem velmi rád, že jsme se mohli podílet také na optimalizaci úseku Plzeň – Stříbro a přispět ke zlepšení podmínek pro železniční dopravu v tomto regionu,“ informoval generální ředitel stavební společnosti OHL ŽS Michal Štefl.
Dokončená stavba je součástí III. tranzitního železničního koridoru na trati Praha – Cheb.