Výstavba nového sídla Správy Chráněné krajinné oblasti Český les spěje ke zdárnému konci. Jeho provoz bude v Přimdě zahájen prvního listopadu. Tato investiční akce si vyžádala téměř dvacet milionů korun z finančních prostředků ministerstva životního prostředí. „Vše běží podle harmonogramu,“ pochvaluje si Jindřich Horáček, vedoucí správy CHKOČeský les. Nová budova ale nebude sloužit pouze pro účely správy.

„ S městem jsme domluveni, že ji bude využívat i pro své akce, například pro jednání zastupitelstva,“ informoval nás vedoucí správy. V objektu je vytvořena také ubytovací kapacita. „ Využívat ho tedy budou moci například studenti z universit,“ dodal Horáček. Nejenom studenti zde ale najdou své útočiště. K dispozici bude mimo jiné i výstavní a konferenční sál. „Nebráníme se ani tomu, aby se zde pořádaly různé kulturní záležitosti,“ podotkl Jindřich Horáček. Výstavbu sídla představitelé města vítají.

„Věřím tomu, že se zahájením provozu bude pokračovat i spolupráce, která dosud běží perfektně,,“ uvedl Miloslav Kunt, starosta Přimdy. Radnice chce správě vycházet vstříc i nadále. „Obstaráme například v jejím okolí úklid sněhu,“ nastínil další možnost spolupráce starosta. Významnou spolúčast správy CHKO na výchově mládeže kvitují zaměstnanci přimdské základní školy. „Její pracovníci nám vedou přírodovědný kroužek a pro naše školáky pořádají řadu besed. Kdykoli potřebujeme, jsou nám k dispozici. Oboustranná spolupráce funguje na vynikající úrovni,“ informuje ředitel přimdské základní školy Karel Halla. Slavnostního zahájení provozu sídla v Přimdě se na začátku listopadu mezi jinými pozvanými hosty zúčastní také plzeňský biskup František Radkovský.