Jak Deník informoval stříbrský radní Miroslav Šimek, na velkém poli mezi bývalými kasárnami a Těchlovicemi vyroste soustava protipovodňových opatření chránících vnitřní území města. "Již v roce 2009 bylo definitivně rozhodnuto, že je nutné připravit se na velkou vodu, která by mohla vzniknout, pokud by průtrž mračen spadla na tuto oblast okolo pramene Těchlovického potoka. Ten vyvěrá na úbočí Otročínského vrchu svažujícím se k vesnici a potom mělkým údolím svádí vodu ke Stříbru. Zde napájí mimo jiné tzv. Mlékárenský rybník, aby pak pokračoval údolím pod Alešovou ulicí přes bývalý Svinčák do parku a Mže," popsal Šimek.

close Protipovodňové poldery vzniknou nalevo od silnice mezi Stříbrem a Těchlovicemi. info Zdroj: Miroslav Šimek zoom_in Protipovodňové poldery vzniknou nalevo od silnice mezi Stříbrem a Těchlovicemi.

Stavbu protipovodňových opatření město Stříbro podle jeho slov vždy podporovalo a Deníku to potvrdil i starosta Martin Záhoř, který uvedl, že záměr Státního pozemkového úřadu město schválilo a stavba za zhruba 80 milionů korun může být zahájena.

Jak dále uvedl radní Šimek, projekt je prospěšný i v boji proti suchu či v požadavcích lidí na prostupnost krajiny. "U pramene potoka vznikne retenční nádrž obklopená zelení biocentra, níže v údolí pod vesnicí bude suchý polder," uvedl s tím, že po desítky let zatrubněný potok bude odkryt a biokoridor mu vrátí přírodní ráz. "Po obou hrázích povedou obnovené cesty od Těchlovic směrem ke Stříbru," dodal.

V lokalitě, ve které se začnou budovat zmíněná protipovodňová opatření, se před několika lety zvažovala výstavba zkušebního polygonu, kde investorem měla být automobilka BMW. Ta měla v Česku vytipovaných několik lokalit, místo pro polygon nakonec našla na Sokolovsku. Další polygon, tentokrát pro testy automobilů s autonomním provozem, se zvažoval na druhé straně silnice mezi Stříbrem a Těchlovicemi. "Tento záměr stále trvá, pokračují jednání na různých úrovních. V současné době se řeší vyjmutí lokality ze zemědělského půdního fondu," uvedl starosta Stříbra. K tomuto polygonu vydalo město před lety souhlasné stanovisko, s projektem souhlasili rovněž obyvatelé Těchlovic.