V padesátých letech bylo ve Vysočanech vybudováno armádou sídliště, kde stojí sedm domů s šestapadesáti byty. Necelý kilometr od sídliště leží bývalý areál kasáren, dnes využívaný jako průmyslová zóna. „Lokalita nemá občanskou vybavenost a spojení s Borem je zajišťováno ve všední dny několika autobusovými linkami v obou směrech,“ sdělil nám Jaromír Stašek, předseda vysočanského občanského sdružení. Občané jsou ale většinou odkázáni na vlastní dopravu.

Toto sídliště získalo město Bor bezúplatným převodem od armády před necelými dvěma roky a letos se rozhodlo byty prodat nájemníkům. Problém, který vyvstal, spočívá v rozdílném přístupu města při prodeji bytů. „Jednoduše řečeno, Borští si sami sobě prodávali byty za poloviční ceny oproti těm, které chtějí po vysočanských občanech,“ shodují se členové rady občanského sdružení. Zákon o obcích upravuje úplatný převod majetku v § 39, odstavec 2. Podle jeho znění se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. „V Boru se naposledy byty první kategorie prodávaly za 15 % z hodnoty bytu zjištěné znaleckým posudkem.

Protože od té doby nebyla použita jiná metoda, považujeme tento postup za obvyklý v místě a čase. Domníváme se, že by přístup města k této problematice měl být konzistentní a neměli by být zvýhodňováni borští občané před vysočanskými, kterým město hodlá byty prodat za více jak dvojnásobnou cenu, použijeme – li stejnou metodiku. Navíc, borským občanům byla nabídnuta sleva 10% z ceny bytu, pokud zaplatí celou částku najednou,“ tvrdí nájemníci z Vysočan.

Stáří domů v sídlišti ve Vysočanech je více jak padesát let. Stavěla ho armáda a ta jej také až do bezúplatného převodu spravovala. „Vzhledem k tomu, že se o převodu jednalo řadu let, tak armáda odmítala v posledních letech do oprav domů investovat a řešila jen havarijní stavy,“ podotkl Stašek. To se podepsalo spolu s nekvalitní prací při výstavbě na technickém stavu objektů. Domy jsou v suterénu do výše až dvou metrů promáčené, sokly bez omítek s vypadaným zdivem, pláště budov mají ze 30% poškozené omítky.

„Za připomenutí stojí prodej bytů ve Stráži, kde též občané nesouhlasili s výší cen bytů. Přitom ve Stráži se prodávaly v domech starých přibližně 18 let za ceny, za které město Bor nabízí byty ve Vysočanech v nesrovnatelném technickém stavu, stáří a lokalitě bez občanské vybavenosti,“ poukazují členové sdružení. Důsledkem špatného technického stavu jsou i náklady na topení a přípravu teplé užitokové vody. „Velmi zajímavé je srovnání nákladů, které jsou nuceni hradit nájemníci ve Vysočanech ve srovnání s lokalitami Bor, Stráž a Tachov,“ uvedla rada. Náklady na přípravu kubíku TUV jsou o více než 50% vyšší, nežli je průměr ve srovnávaných lokalitách.

U nákladů na topení je situace ještě horší. Zde se průměr nákladů na vytápění bytu 2+1 pohybuje okolo 7 a půl tisíce korun a ve Vysočanech jde o částky blížící se k 20 tisícům korun. „To je rozdíl o 180%,“ udivuje členy sdružení „Každý rok po vyúčtování nákladů při protestech nájemníků se nám vždy odtalo jenom: Plaťte!, vyúčtování je v pořádku a pokud máte nedoplatky, tak si zvyšte zálohy. Z uvedených informací si každý může odvodit, jaké jsou dnes zálohy ve Vysočanech,“ dodává sdružení.

Oproti minulým létům jsou teď nájemníkům zálohy ze strany SBTH Bor zyšovány automaticky každým rokem a nikdo prý nepředstoupil před nájemníky s plánem opatření, jak dostat náklady na teplo a TUV do přijatelných mezí. Situace je natolik kritická, že se našli jedinci, kteří si odpojili radiátory a raději si topí sami. Příkladem, jak se projevuje zájem města o sídliště, je problém s rozvody studené vody. V současné době probíhá rekonstrukce rozvodů tepla a TUV mezi domy v sídlišti. Firma, která rekonstrukci provádí, nabídla, že by do odkrytých kanálů přiložila i rozvod studené vody. Ten stávající pochází z doby vzniku sídliště a má časté poruchy.

„Problém je v tom, že tento rozvod nikomu nepatří a tak to v praxi při poruše vypadá tak, že třeba tři dny vyvěrá voda ze země, než se ´páni´ dohodnou, kdo to opraví.“ uvádí rada. Protože se nikdo neměl k tomu, aby tyto náklady zainvestoval, rozhodlo se občanské sdružení tyto náklady uhradit a vyřešit tak do budoucna problémy s opakujícími se haváriemi.

Teprve po tomto kroku se město Bor probudilo a hledá způsob, jak nájemníkům tyto náklady vykompenzovat, aby mohlo rozvody převzít. „Pokud se objektivně podíváme na naši situaci a vezmeme v úvahu, že řada nájemníků je ochotna za byty s popsanými problémy zaplatit stejně jako v Boru, je to z jejich strany vstřícný krok.

Borští takové problémy neměli, nehledě k lokalitě. Místo racionálního přístupu zastupitelů k této problematice zazněly na posledním zasedání hlasy, že Vysočanští chtějí nízké ceny, aby po odkoupení mohli byty obratem prodat. To je směšné. V Boru k tomu měli mnohem lepší podmínky a k žádnému dramatickému prodeji bytů tam také nedošlo.

Místo bezduché argumentace na podporu navrhovaných cen by se ve Vysočanech měli zastupitelé na místě seznámit s faktickým stavem věcí, než se budou cítít být povoláni k rozhodování o této věci. Jsme přesvědčeni, že přinejhorším máme nárok na stejné podmínky jako v Boru,“ uzavírá rada sdružení.