Tachovský zámek nabízí návštěvníkům každý rok něco nového. Letos to jsou předměty denní potřeby knížecí rodiny, která na zámku žila, a nově vyzdobená obřadní síň. Konkrétnější rozměry ale získává i záměr kastelána tachovského zámku Pavla Voltra na umístnění dvou fotokopií rodinných portrétů Windischgrätzů – polního maršála Alfréda I. Windischgrätze a jeho manželky Eleonory Windischgrätzové roz. Schwarzenbergové. Už je pro ně vybráno i vhodné místo. Umístěny budou na vysokých stěnách u schodišťové haly zámku.

Při posledním jednání zastupitelstva přijalo Městské kulturní středisko v Tachově finanční dar od několika donátorů určený na pořízení fotokopií. Nejvyšší částkou, třiceti tisíci korunami, přispěla rodina Kolowrat-Krakowských. „Velmi si daru vážíme. Je moc sympatické, že na obrazy přispěli potomci šlechty, kteří se mezi sebou dobře znali. Poděkovat chci ale i dalším, kteří nám na fotokopie přispěli,“ řekl Deníku kastelán zámku Pavel Voltr a dodal, že originály obrazů jsou v kladrubském klášteře.

„Celková cena za tisk fotokopií a rámů byla odhadnuta na 97 tisíc korun. Doba, po kterou obrazy vydrží, je stanovena na šedesát let,“ doplnil kastelán.