Koncert nazvaný Z Tachova na Moravu pořádá Evangelická církev metodistická ve spolupráci s MKS Tachov. Začátek bude v 18 hodin. Vybraná částka bude pro přerozdělení potřebným poskytnuta evangelické farnosti v Mikulově. Vstupné na benefiční koncert, který se uskuteční v obřadní síni tachovského zámku, je dobrovolné. Počet míst je omezen, je ale možná si místa rezervovat předem.