„Můžeme se pochlubit dalším dokončeným dílem. Po několika letech se nám podařilo dokončit trasu Hornické stezky kolem města Stříbra," uvedl za Hornický spolek jeho první místopředseda Karel Neuberger.

„Hornická stezka vede kolem města, vnitřním městem, přes Vranov, Svinnou, Sytno, Milíkov, Svojšín, Kšice a Úlehle zpět do Stříbra. Tabule informují o největších, o nejzajímavějších dílech revíru, o geologii a mineralogii, o technickém pokroku," popsal stezku místopředseda.

Zájemci, kteří po stezce půjdou, mají možnost nahlédnout do dějinných listin a dokumentů, které se tak poprvé objevují na veřejnosti, mohou sledovat staré fotografie a obrazy. „Hornická stezka je koncipována pro pěší turistiku i cykloturistiku, rovněž nedělní procházkou lze shlédnout určitou část. K trase Hornické stezky vydal Hornický spolek informační tabuli a po dohodě s městem Stříbrem i poutavou knížečku, která poutavě seznámí s celou trasou. Spolek tímto děkuje Plzeňskému kraji za velkou podporu při naší snaze," dodal Neuberger.

Horníci mají radost, že městu Stříbru přibyla další turistická zajímavost, která pomůže k aktivně prožitému volnému času. Stezka byla oficiálně předána ve středu a členové Hornického spolku si k předání dokončené stezky a nových exponátů v hornickém skanzenu (žentouru a rumpálu) pozvali zástupce Plzeňského kraje.