Jak uvedl místostarosta Karel Lukeš, práce pokračují podle harmonogramu. „V současné době se pokládají jednotlivé vrstvy pro zpevněnou komunikaci. Další práce jsou závislé na tom, jak se bude vyvíjet počasí, ale s pokládkou konečné asfaltové vrstvy se počítá až na jaře, kdy by celá komunikace měla být dokončena,“ uvedl místostarosta. Stezka vede již zastavěnou a obydlenou částí Stříbra, ale v lokalitě, kde se nacházejí především zahrádky. Právě zahrádkářskou kolonií vede podstatná část. „Uživatelé zahrádek byli upozorněni na zvýšený pohyb nákladních automobilů a stavebních strojů, také chodci musí dávat více pozor,“ dodal Lukeš. Lokalita je také označena pro ostatní účastníky silničního provozu.

Cyklostezka navazující na tzv. těchlovickou není jediná, která se na Tachovsku buduje. Nedávno byla otevřena stezka propojující Chodovou Planou a Mariánské Lázně, komunikaci pro cyklisty plánuje také Bor. Měla by vést do průmyslové zóny Nová Hospoda.