Každý rok poslední večer před podzimními prázdninami se Stráž promění v tajemné místo, které osvětluje poblikávající světlo z obličejů dýní a lampiónků, prohánějí se zde duchové a strašidelné příšery.

V úterý večer se od hřbitova vydal na cestu Stráží dlouhý průvod, který vedly strašidelné bytosti a dvě dýně. Desítky dětí i kočárky s lampiony, dospělí, mladší i starší prošli ztemnělou obcí a před školou na ně čekalo vyhlašování výsledků dýňových soutěží. Soutěžní dýně byly vystaveny na terase školy.

Základní škola, která pravidelně tento Strašidelný rej pořádá, s předstihem vyhlásila dvě soutěže O největší dýni a O nejkrásnější dýni. Porota složená s předsedkyně kulturní komise Šárky Dostálové, místostarostky Věry Koktové, učitelky Vlasty Baníkové a dvou hostů z Ostravy neměla jednoduchou úlohu. Z dvaceti jednotlivých nebo skupinek dýní musela vybrat tu nejhezčí. Zvítězila dýně rodiny Komárkových z Dehetné. V kategorii největší dýně si trofej odnesla majitelka obrovské dýně paní Lukšíková.

Po vyhlášení a rozdání cen se mohli odvážlivci vydat na strašidelnou stezku. Na padesát tři nebojácných dětí a dospělý doprovod vystrkovalo z křovin své pazoury a strašidelné tváře kolem dvaceti příšer. Ti, kdo ve zdraví stezku přestáli nebo ti, co se vůbec do temného hvozdu nevydali, čekalo občerstvení a pořádný oheň.

Jaroslava Pachlová