Tato organizace patří nesmazatelně ke kulturnímu životu městyse a zároveň patří k posledním baráčnickým spolkům v regionu. Šárka Dostálová u strážských baráčníků plní funkci vzdělavatelky.

Do kterého století vlastně vznik českých baráčnických spolků spadá?

Do druhé poloviny devatenáctého století. První baráčnický spolek byl ustanoven roku 1873 v Kolíně.

A ten strážský?

Vlastenecká dobročinná obec baráčnická Stráž byla založena v roce 1967.

Kolik členů má spolek v současné době?

Stav k roku 2009 je třináct členů.

Členové spolku plní jakési funkce. Přibližte je trochu čtenářům…

Máme rychtáře, místorychtáře, pantatínka, paňmaminku, berního, syndíka, šafáře, šafářku, kronikáře, písmaře vzdělavatele, ponocného, drába, švandymistra, slídily a delegáty do župy.

Na jakou činnost se baráčníci zaměřují v současné době?

Převážně na udržování starých tradic, zvyků, pořádání různých zábavných a humanitních akcí s myšlenkou pomáhat druhým.

K baráčníkům patří neodmyslitelně kroj…

Oblékáme kroj chodský a plzeňský. Košile jsou vyšívané na prsou a límcích, nosí se opasky a kulaté čapky s perem. Ženy nosí vyšívané halenky a sukně černé barvy.

Jaký program máte na letošní rok?

V lednu se konalo valné sezení, v únoru uspořádáme masopustní průvod. Spolupodílet se budeme na postavení máje, pořádání dětského dne, strážských letních slavností a svatováclavské pouti. Letos také přebereme patronát nad naučnou stezkou a židovským hřbitovem.

Co trápí strážské baráčníky?

Chybí nám mladí lidé. Věkový průměr se u nás pohybuje přes padesát let. Musíme začít se sháněním nových členů. Třeba v mateřské škole.